array:3 [
 "article" => App\Models\Article {#1772
  #fillable: array:10 [
   0 => "title"
   1 => "slug"
   2 => "content"
   3 => "view_count"
   4 => "author"
   5 => "image"
   6 => "flag"
   7 => "meta_description"
   8 => "meta_keyword"
   9 => "type"
  ]
  #connection: "mysql"
  #table: "articles"
  #primaryKey: "id"
  #keyType: "int"
  +incrementing: true
  #with: []
  #withCount: []
  +preventsLazyLoading: false
  #perPage: 15
  +exists: true
  +wasRecentlyCreated: false
  #escapeWhenCastingToString: false
  #attributes: array:13 [
   "id" => 154
   "title" => "نکاتی در مورد خرید بهترین موبایل"
   "slug" => "نکاتی-در-مورد-خرید-بهترین-موبایل"
   "content" => """
    <h3 style="text-align: justify;"><strong>خرید بهترین موبایل</strong></h3>\r\n
    <p style="text-align: justify;">&nbsp;اگر قصد خرید بهترین موبایل را برای خود دارید، می توانید به نکات مختلفی توجه کنید.&zwnj; موبایل ها و تلفن &zwnj;های همراه، امروزه به یکی از ابزارهای مهم زندگی انسان تبدیل شده است و می توان ادعا کرد زندگی بدون تلفن&zwnj; های همراه، کار بسیار سخت و مشکلی است. موبایل ها توسط برند های گوناگون و مختلفی تولید می&zwnj; شوند و شرکت های مختلفی سعی می کنند با یکدیگر در تولید موبایل های با کیفیت رقابت کنند. از نظر هر فردی بهترین موبایل، می تواند ویژگی های مشخص و متفاوتی داشته باشد. در ادامه در مورد چند مورد از نکاتی که قبل از خرید موبایل باید به آن توجه داشته باشید؛ اشاره می کنیم.</p>\r\n
    <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://20telmobile.com/photos/2121-07-25/articles/image-16272144908208.jpg" alt="بهترین موبایل کدام است" width="800" height="516" /></p>\r\n
    <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>\r\n
    <h3 style="text-align: justify;"><strong>نکاتی که برای خرید بهترین موبایل باید به آن توجه داشته باشید</strong></h3>\r\n
    <p style="text-align: justify;">&nbsp;پارامتر ها و نکات مختلفی است که افراد باید برای خرید بهترین موبایل به آن توجه کافی داشته باشند. یکی از مهم ترین نکاتی که قبل از خرید موبایل باید به آن توجه داشته باشید این است که نیاز خود را بشناسید. به طور مثال ممکن است بخواهید موبایل شما فضای ذخیره سازی زیادی داشته باشد. در صورتی که برای بعضی دیگر از افراد فضای ذخیره&zwnj; سازی چندان اهمیتی ندارد و کیفیت دوربین موبایل است که از اهمیت بالا و ویژه&zwnj; ای برخوردار است. همچنین باید گفت طراحی موبایل و کیفیت صفحه نمایشگر تلفن همراه، کیفیت اسپیکر ها و میزان خروجی صدا و همچنین سیستم عامل موبایل از جمله پارامترهایی هستند که افراد مختلف قبل از خرید موبایل باید به آن ها توجه کافی داشته باشند. مسئله شارژ و باتری موبایل نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. باتری با ظرفیت بالاتر می تواند به شما کمک کند&nbsp; با یک بار شارژ کامل موبایل، مدت زمان بیشتری از آن استفاده کنید. همچنین از دیگر نکاتی که برای خرید بهترین موبایل باید به آن توجه داشت نظرات و تجربه&nbsp; افراد مختلف است.&nbsp; شما می توانید با پرس و جو کردن، از نظر دیگران در مورد موبایلی که قصد خرید آن را دارید؛ آگاه شوید.&zwnj; همچنین قیمت موبایلی که قصد خرید آن را دارید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برند های مختلف، موبایل هایی با رنج قیمت های گوناگون تولید و عرضه کرده است. (fdsjg l,fhdg) اما باید گفت به طور کلی، <a href="https://20telmobile.com/cat/7?cat=%D8%A7%D9%BE%D9%84">قیمت محصولات اپل </a>نسبت به سایر برند ها بالاتر است و در نقطه مقابل شرکت چینی شیائومی توانسته موبایل هایی با کیفیت&nbsp; قابل قبول و همچنین قیمت مناسب تولید و عرضه کند.</p>\r\n
    <p>پیج بیست تل موبایل را در اینستاگرام فالو کنید:</p>\r\n
    <p><a href="https://www.instagram.com/20telmobile/">https://www.instagram.com/20telmobile</a></p>
    """
   "view_count" => 1403
   "author" => "مدیریت"
   "image" => "/photos/2121-07-25/articles/image-16272144948028.jpg"
   "flag" => "publish"
   "meta_description" => "اگر قصد خرید بهترین موبایل را برای خود دارید؛ می توانید به نکات مختلفی توجه کنید.‌ قیمت موبایلی که قصد خرید آن را دارید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برند های مختلف، موبایل هایی با رنج قیمت های گوناگون تولید و عرضه کردند. اما باید گفت به طور کلی، قیمت محصولات اپل نسبت به سایر برند ها بالاتر است."
   "meta_keyword" => "خرید بهترین موبایل"
   "type" => "normal"
   "created_at" => "2021-07-24 12:49:22"
   "updated_at" => "2023-06-10 12:20:37"
  ]
  #original: array:13 [
   "id" => 154
   "title" => "نکاتی در مورد خرید بهترین موبایل"
   "slug" => "نکاتی-در-مورد-خرید-بهترین-موبایل"
   "content" => """
    <h3 style="text-align: justify;"><strong>خرید بهترین موبایل</strong></h3>\r\n
    <p style="text-align: justify;">&nbsp;اگر قصد خرید بهترین موبایل را برای خود دارید، می توانید به نکات مختلفی توجه کنید.&zwnj; موبایل ها و تلفن &zwnj;های همراه، امروزه به یکی از ابزارهای مهم زندگی انسان تبدیل شده است و می توان ادعا کرد زندگی بدون تلفن&zwnj; های همراه، کار بسیار سخت و مشکلی است. موبایل ها توسط برند های گوناگون و مختلفی تولید می&zwnj; شوند و شرکت های مختلفی سعی می کنند با یکدیگر در تولید موبایل های با کیفیت رقابت کنند. از نظر هر فردی بهترین موبایل، می تواند ویژگی های مشخص و متفاوتی داشته باشد. در ادامه در مورد چند مورد از نکاتی که قبل از خرید موبایل باید به آن توجه داشته باشید؛ اشاره می کنیم.</p>\r\n
    <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://20telmobile.com/photos/2121-07-25/articles/image-16272144908208.jpg" alt="بهترین موبایل کدام است" width="800" height="516" /></p>\r\n
    <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>\r\n
    <h3 style="text-align: justify;"><strong>نکاتی که برای خرید بهترین موبایل باید به آن توجه داشته باشید</strong></h3>\r\n
    <p style="text-align: justify;">&nbsp;پارامتر ها و نکات مختلفی است که افراد باید برای خرید بهترین موبایل به آن توجه کافی داشته باشند. یکی از مهم ترین نکاتی که قبل از خرید موبایل باید به آن توجه داشته باشید این است که نیاز خود را بشناسید. به طور مثال ممکن است بخواهید موبایل شما فضای ذخیره سازی زیادی داشته باشد. در صورتی که برای بعضی دیگر از افراد فضای ذخیره&zwnj; سازی چندان اهمیتی ندارد و کیفیت دوربین موبایل است که از اهمیت بالا و ویژه&zwnj; ای برخوردار است. همچنین باید گفت طراحی موبایل و کیفیت صفحه نمایشگر تلفن همراه، کیفیت اسپیکر ها و میزان خروجی صدا و همچنین سیستم عامل موبایل از جمله پارامترهایی هستند که افراد مختلف قبل از خرید موبایل باید به آن ها توجه کافی داشته باشند. مسئله شارژ و باتری موبایل نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. باتری با ظرفیت بالاتر می تواند به شما کمک کند&nbsp; با یک بار شارژ کامل موبایل، مدت زمان بیشتری از آن استفاده کنید. همچنین از دیگر نکاتی که برای خرید بهترین موبایل باید به آن توجه داشت نظرات و تجربه&nbsp; افراد مختلف است.&nbsp; شما می توانید با پرس و جو کردن، از نظر دیگران در مورد موبایلی که قصد خرید آن را دارید؛ آگاه شوید.&zwnj; همچنین قیمت موبایلی که قصد خرید آن را دارید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برند های مختلف، موبایل هایی با رنج قیمت های گوناگون تولید و عرضه کرده است. (fdsjg l,fhdg) اما باید گفت به طور کلی، <a href="https://20telmobile.com/cat/7?cat=%D8%A7%D9%BE%D9%84">قیمت محصولات اپل </a>نسبت به سایر برند ها بالاتر است و در نقطه مقابل شرکت چینی شیائومی توانسته موبایل هایی با کیفیت&nbsp; قابل قبول و همچنین قیمت مناسب تولید و عرضه کند.</p>\r\n
    <p>پیج بیست تل موبایل را در اینستاگرام فالو کنید:</p>\r\n
    <p><a href="https://www.instagram.com/20telmobile/">https://www.instagram.com/20telmobile</a></p>
    """
   "view_count" => 1403
   "author" => "مدیریت"
   "image" => "/photos/2121-07-25/articles/image-16272144948028.jpg"
   "flag" => "publish"
   "meta_description" => "اگر قصد خرید بهترین موبایل را برای خود دارید؛ می توانید به نکات مختلفی توجه کنید.‌ قیمت موبایلی که قصد خرید آن را دارید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. برند های مختلف، موبایل هایی با رنج قیمت های گوناگون تولید و عرضه کردند. اما باید گفت به طور کلی، قیمت محصولات اپل نسبت به سایر برند ها بالاتر است."
   "meta_keyword" => "خرید بهترین موبایل"
   "type" => "normal"
   "created_at" => "2021-07-24 12:49:22"
   "updated_at" => "2023-06-10 12:20:37"
  ]
  #changes: array:2 [
   "view_count" => 1403
   "updated_at" => "2023-06-10 12:20:37"
  ]
  #casts: []
  #classCastCache: []
  #dates: []
  #dateFormat: null
  #appends: []
  #dispatchesEvents: []
  #observables: []
  #relations: []
  #touches: []
  +timestamps: true
  #hidden: []
  #visible: []
  #guarded: array:1 [
   0 => "*"
  ]
 }
 "articles_chosen" => Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1775
  #items: array:3 [
   0 => App\Models\Article {#1776
    #fillable: array:10 [
     0 => "title"
     1 => "slug"
     2 => "content"
     3 => "view_count"
     4 => "author"
     5 => "image"
     6 => "flag"
     7 => "meta_description"
     8 => "meta_keyword"
     9 => "type"
    ]
    #connection: "mysql"
    #table: "articles"
    #primaryKey: "id"
    #keyType: "int"
    +incrementing: true
    #with: []
    #withCount: []
    +preventsLazyLoading: false
    #perPage: 15
    +exists: true
    +wasRecentlyCreated: false
    #escapeWhenCastingToString: false
    #attributes: array:13 [
     "id" => 37
     "title" => "دلایل از کار افتادن تاچ آیدی آیفون و راه های رفع آن"
     "slug" => "دلایل-از-کار-افتادن-تاچ-آیدی-آیفون-و-راه-های-رفع-آن"
     "content" => """
      <p>دلایل متعددی هستند که باعث از کار افتادن تاچ آیدی آیفون یا همان اسکنر انگشت گوشی آیفون می شوند، ولی برخی از این دلایل بسیار شایع و متداول هستند که برای دانستن علت این دلایل مشکلات با ما همراه باشید، باید بدانید که آگاهی از علت دلایل از کار افتادگی اسکنر اثر انگشت از بروز مشکلات جدی جلوگیری می کند.</p>\r\n
      <p><img src="https://20telmobile.com/photos/2121-03-30/articles/image-16170981215391.jpg" alt="دلایل از کار افتادن تاچ آیدی آیفون و راه های رفع آن" width="1000" height="645" /></p>\r\n
      <h2><strong>تعویض نمایشگر بدون خاموش کردن گوشی باعث اختلال در کارکرد </strong><strong>تاچ آیدی آیفون</strong></h2>\r\n
      <p>در زمان تعویض نمایشگر به هر دلیلی اگر موبایل آیفون روشن باشد متوجه خواهید شد که بعد از تعویض تاچ آیدی کار نخواهد کرد البته این مشکلات توسط افراد کم تجربه و بدون دانش رخ می دهد در نتیجه حتما به منظور تعمیر و تعویض نمایشگر تلفن حتما آن را به افراد متخصص بسپارید.</p>\r\n
      <p>روش رفع مشکل؛ دو روش بسیار ساده برای رفع این مشکل وجود دارد، آیفون خود را به صورت دستی &laquo;فورس ریستارت&raquo; کنید اگر با این روش مشکل رفع نشد، گوشی آیفون را باز کنید(توسط افراد متخصص) کانکتور باتری را جدا کنید و در ادامه کانکتور تاچ و نمایشگر (LCD) را جدا کنید در انتها دوباره کانکتورها را به هم متصل کنید.</p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <h2><strong>تعویض کردن </strong><strong>LCD</strong><strong> آیفون بدون جداسازی کانکتور باتری</strong></h2>\r\n
      <p>افراد غیر متخصص برخی اوقات بدون اینکه کانکتور باتری را جدا کنند شروع به تعویض باتری می کنند که این عمل باعث از کار افتادن تاچ آیدی آیفون می شود باید ذکر شود که در هنگام باز کردن موبایل اولین مرحله جداسازی کانکتور باتری است و در مرحله پایان کار، وصل کردن کانکتور باتری آخرین کار باشد.</p>\r\n
      <p>روش رفع مشکل؛ گوشی آیفون را باز کنید (توسط افراد متخصص) و کانکتور باتری یا مادربرد را جدا کنید و همچنین کانکتور نمایشگر و تاچ را نیز جدا کنید حال چند دقیقه صبر کنید و دوباره کانکتور ها را وصل کنید</p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <p>تاچ آیدی آیفون</p>\r\n
      <h2><strong>آسیب دیدن یا ضربه خوردن تاچ آیدی آیفون یا فلت آن</strong></h2>\r\n
      <p>این دلیل نیز ممکن است برای گوشی آیفون شما اتفاق افتاده باشد پس لازم است توسط افراد آگاه و ماهر بررسی شود، کابل تاچ آیدی بسیار نازک و ظریف است که با کوچکترین فشار و ضربه از کار می افتد.</p>\r\n
      <p>روش رفع مشکل؛ با آسیب دیدن تاچ آیدی یا اسکنر اثر انگشت مجبور هستید این قطعه حساس را تعویض کنید</p>\r\n
      <p><img src="https://20telmobile.com/photos/2121-03-30/articles/image-16170993546330.jpg" alt="دلایل از کار افتادن تاچ آیدی آیفون و راه های رفع آن2" width="1000" height="645" /></p>\r\n
      <h2><strong>اختلال بین مادربرد و تاچ آیدی آیفون یا اسکنر اثر انگشت</strong></h2>\r\n
      <p>شرکت اپل اهمیت زیادی به امنیت کاربران می دهد و قطعا همه می دانید که هر فردی به تاچ آیدی شما دست پیدا کند به راحتی می تواند اطلاعات محرمانه شما را نیز سرقت کند حال بین اسکنر اثر انگشت و مادربرد ارتباط مستقیمی وجود دارد که با ایجاد مشکل برای هر کدام از آنها منجر به از کار افتاد تاچ آیدی یا کل تلفن همراه خواهد شد.</p>\r\n
      <p>روش رفع مشکل؛ به دلیل تخصصی بودن این عمل، گوشی آیفون خود را به منظور تعمیر و تعویض به افراد متخصص بسپارید</p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <h2><strong>عدم شناسایی اسکنر اثر انگشت و از کار افتادن دکمه هوم</strong></h2>\r\n
      <p>این مشکل شاید بعد از تعویض یا تعمیر <a href="https://20telmobile.com/articles/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-12-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-12-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-5g">گوشی آیفون</a> رخ دهد این بدان معنا است که دکمه هوم و اسکنر اثر انگشت به کلی از کار افتاده است و نمی شود به هیچ عنوان از آن استفاده کرد.</p>\r\n
      <p>روش رفع مشکل؛ از ویژگی فکتوری ریست استفاده کنید و از نرم افزار آیتونز (iTunes) استفاده کنید حال با انجام تمام این دکمه هوم کار نکرد باید این دکمه یاد شده را تعویض کنید</p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <p>آدرس پیج اینستاگرام بیست تل موبایل:</p>\r\n
      <p><a href="https://www.instagram.com/20telmobile/">https://www.instagram.com/20telmobile</a></p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>
      """
     "view_count" => 782
     "author" => "مدیریت"
     "image" => "/photos/2121-03-30/articles/image-16170981266681.jpg"
     "flag" => "publish"
     "meta_description" => "از کار افتادن تاچ آیدی آیفون یا همان اثر انگشت تلفن همراه دلایل بسیار زیادی دارند که بعضی از آنها بسیار شایع و متداول هستند که با شناخت علت دلایل این مشکلات به راحتی قادر هستید از بروز مشکلات جدی مانند از کار افتادن کل تنظیمات گوشی شوید، تعویض نادرست باتری یکی از دلایلی است که باعث می شود تاچ آیدی شما دچار مشکل شود."
     "meta_keyword" => "تاچ آیدی آیفون - گوشی آیفون - تعمیر گوشی آیفون"
     "type" => "normal"
     "created_at" => "2021-03-28 13:36:36"
     "updated_at" => "2023-06-07 21:58:27"
    ]
    #original: array:13 [
     "id" => 37
     "title" => "دلایل از کار افتادن تاچ آیدی آیفون و راه های رفع آن"
     "slug" => "دلایل-از-کار-افتادن-تاچ-آیدی-آیفون-و-راه-های-رفع-آن"
     "content" => """
      <p>دلایل متعددی هستند که باعث از کار افتادن تاچ آیدی آیفون یا همان اسکنر انگشت گوشی آیفون می شوند، ولی برخی از این دلایل بسیار شایع و متداول هستند که برای دانستن علت این دلایل مشکلات با ما همراه باشید، باید بدانید که آگاهی از علت دلایل از کار افتادگی اسکنر اثر انگشت از بروز مشکلات جدی جلوگیری می کند.</p>\r\n
      <p><img src="https://20telmobile.com/photos/2121-03-30/articles/image-16170981215391.jpg" alt="دلایل از کار افتادن تاچ آیدی آیفون و راه های رفع آن" width="1000" height="645" /></p>\r\n
      <h2><strong>تعویض نمایشگر بدون خاموش کردن گوشی باعث اختلال در کارکرد </strong><strong>تاچ آیدی آیفون</strong></h2>\r\n
      <p>در زمان تعویض نمایشگر به هر دلیلی اگر موبایل آیفون روشن باشد متوجه خواهید شد که بعد از تعویض تاچ آیدی کار نخواهد کرد البته این مشکلات توسط افراد کم تجربه و بدون دانش رخ می دهد در نتیجه حتما به منظور تعمیر و تعویض نمایشگر تلفن حتما آن را به افراد متخصص بسپارید.</p>\r\n
      <p>روش رفع مشکل؛ دو روش بسیار ساده برای رفع این مشکل وجود دارد، آیفون خود را به صورت دستی &laquo;فورس ریستارت&raquo; کنید اگر با این روش مشکل رفع نشد، گوشی آیفون را باز کنید(توسط افراد متخصص) کانکتور باتری را جدا کنید و در ادامه کانکتور تاچ و نمایشگر (LCD) را جدا کنید در انتها دوباره کانکتورها را به هم متصل کنید.</p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <h2><strong>تعویض کردن </strong><strong>LCD</strong><strong> آیفون بدون جداسازی کانکتور باتری</strong></h2>\r\n
      <p>افراد غیر متخصص برخی اوقات بدون اینکه کانکتور باتری را جدا کنند شروع به تعویض باتری می کنند که این عمل باعث از کار افتادن تاچ آیدی آیفون می شود باید ذکر شود که در هنگام باز کردن موبایل اولین مرحله جداسازی کانکتور باتری است و در مرحله پایان کار، وصل کردن کانکتور باتری آخرین کار باشد.</p>\r\n
      <p>روش رفع مشکل؛ گوشی آیفون را باز کنید (توسط افراد متخصص) و کانکتور باتری یا مادربرد را جدا کنید و همچنین کانکتور نمایشگر و تاچ را نیز جدا کنید حال چند دقیقه صبر کنید و دوباره کانکتور ها را وصل کنید</p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <p>تاچ آیدی آیفون</p>\r\n
      <h2><strong>آسیب دیدن یا ضربه خوردن تاچ آیدی آیفون یا فلت آن</strong></h2>\r\n
      <p>این دلیل نیز ممکن است برای گوشی آیفون شما اتفاق افتاده باشد پس لازم است توسط افراد آگاه و ماهر بررسی شود، کابل تاچ آیدی بسیار نازک و ظریف است که با کوچکترین فشار و ضربه از کار می افتد.</p>\r\n
      <p>روش رفع مشکل؛ با آسیب دیدن تاچ آیدی یا اسکنر اثر انگشت مجبور هستید این قطعه حساس را تعویض کنید</p>\r\n
      <p><img src="https://20telmobile.com/photos/2121-03-30/articles/image-16170993546330.jpg" alt="دلایل از کار افتادن تاچ آیدی آیفون و راه های رفع آن2" width="1000" height="645" /></p>\r\n
      <h2><strong>اختلال بین مادربرد و تاچ آیدی آیفون یا اسکنر اثر انگشت</strong></h2>\r\n
      <p>شرکت اپل اهمیت زیادی به امنیت کاربران می دهد و قطعا همه می دانید که هر فردی به تاچ آیدی شما دست پیدا کند به راحتی می تواند اطلاعات محرمانه شما را نیز سرقت کند حال بین اسکنر اثر انگشت و مادربرد ارتباط مستقیمی وجود دارد که با ایجاد مشکل برای هر کدام از آنها منجر به از کار افتاد تاچ آیدی یا کل تلفن همراه خواهد شد.</p>\r\n
      <p>روش رفع مشکل؛ به دلیل تخصصی بودن این عمل، گوشی آیفون خود را به منظور تعمیر و تعویض به افراد متخصص بسپارید</p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <h2><strong>عدم شناسایی اسکنر اثر انگشت و از کار افتادن دکمه هوم</strong></h2>\r\n
      <p>این مشکل شاید بعد از تعویض یا تعمیر <a href="https://20telmobile.com/articles/%D9%86%D9%82%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-12-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-12-%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-5g">گوشی آیفون</a> رخ دهد این بدان معنا است که دکمه هوم و اسکنر اثر انگشت به کلی از کار افتاده است و نمی شود به هیچ عنوان از آن استفاده کرد.</p>\r\n
      <p>روش رفع مشکل؛ از ویژگی فکتوری ریست استفاده کنید و از نرم افزار آیتونز (iTunes) استفاده کنید حال با انجام تمام این دکمه هوم کار نکرد باید این دکمه یاد شده را تعویض کنید</p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <p>آدرس پیج اینستاگرام بیست تل موبایل:</p>\r\n
      <p><a href="https://www.instagram.com/20telmobile/">https://www.instagram.com/20telmobile</a></p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>
      """
     "view_count" => 782
     "author" => "مدیریت"
     "image" => "/photos/2121-03-30/articles/image-16170981266681.jpg"
     "flag" => "publish"
     "meta_description" => "از کار افتادن تاچ آیدی آیفون یا همان اثر انگشت تلفن همراه دلایل بسیار زیادی دارند که بعضی از آنها بسیار شایع و متداول هستند که با شناخت علت دلایل این مشکلات به راحتی قادر هستید از بروز مشکلات جدی مانند از کار افتادن کل تنظیمات گوشی شوید، تعویض نادرست باتری یکی از دلایلی است که باعث می شود تاچ آیدی شما دچار مشکل شود."
     "meta_keyword" => "تاچ آیدی آیفون - گوشی آیفون - تعمیر گوشی آیفون"
     "type" => "normal"
     "created_at" => "2021-03-28 13:36:36"
     "updated_at" => "2023-06-07 21:58:27"
    ]
    #changes: []
    #casts: []
    #classCastCache: []
    #dates: []
    #dateFormat: null
    #appends: []
    #dispatchesEvents: []
    #observables: []
    #relations: []
    #touches: []
    +timestamps: true
    #hidden: []
    #visible: []
    #guarded: array:1 [
     0 => "*"
    ]
   }
   1 => App\Models\Article {#1777
    #fillable: array:10 [
     0 => "title"
     1 => "slug"
     2 => "content"
     3 => "view_count"
     4 => "author"
     5 => "image"
     6 => "flag"
     7 => "meta_description"
     8 => "meta_keyword"
     9 => "type"
    ]
    #connection: "mysql"
    #table: "articles"
    #primaryKey: "id"
    #keyType: "int"
    +incrementing: true
    #with: []
    #withCount: []
    +preventsLazyLoading: false
    #perPage: 15
    +exists: true
    +wasRecentlyCreated: false
    #escapeWhenCastingToString: false
    #attributes: array:13 [
     "id" => 116
     "title" => "معرفی گوشی Mi 11 Pro  شیائومی"
     "slug" => "معرفی-گوشی-mi-11-pro-شیائومی"
     "content" => """
      <p style="text-align: justify;">شرکت شیائومی به تازگی گوشی رده بالایی به نام گوشی Mi 11 Pro ، را وارد بازار کرده است که به پادشاه اندروید معروف شده است. این گوشی با گلکسی منحصر به فردی وارد بازار شده است که از اطراف گوشی خمیده شده است و می تواند به صورت چشمگیری محافظ آن باشد. این گوشی پرچمدار بسیاری از ویژگی های خاص گوشی های شیائومی می باشد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><img src="https://20telmobile.com/photos/2121-04-19/articles/image-16188166246705.jpg" alt="معرفی گوشی Mi 11 Pro&nbsp; شیائومی" width="800" height="516" /></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">یکی از نکات جلب توجه در زمینه ی گوشی Mi 11 Pro، باتری آن می باشد. شرکت <a href="https://20telmobile.com/cat/8?cat=%D8%A7%D9%84%D8%AC%DB%8C">شیائومی</a> دو نمونه دسته بندی را برای گوشی Mi 11 Pro طراحی کرده است. یکی از این دو بسته بندی شامل شارژر و کابل می باشد. اما دسته ی دیگر بدون کابل و شارژر می باشد. هر دو دسته از نظر قیمت برابر هستند تا افراد تنها با سلیقه نیاز خود یکی از آن ها را انتخاب کنند.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">&nbsp;گوشی Mi 11 Pro&nbsp;&nbsp; 1</p>\r\n
      <h2 style="text-align: justify;"><strong>ویژگی های مهم گوشی </strong><strong>Mi 11 Pro</strong></h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">گوشی Mi 11 Pro شیائومی همانطور که بیان کردیم از جدیدترین محصولات شرکت شیائومی می باشد که در ماه مارس 2021 به بازار معرفی شده است. برخی از مهم ترین ویژگی های این گوشی شامل موارد زیر می شود.</p>\r\n
      <ul>\r\n
      <li style="text-align: justify;">صفحه نمایش این گوشی 6.81 اینچ می باشد و وزنی حدود 208 گرم دارد. گوشی Mi 11 Pro دارای گواهی ip68 می باشد. این گواهی دلیلی بر مقاومت آن در برابر گرد و غبار و آب می باشد.</li>\r\n
      <li style="text-align: justify;">سیستم عامل این گوشی اندروید 11 است و دارای پردازنده ی 8 هسته ای می باشد.</li>\r\n
      <li style="text-align: justify;">یکی از مهم ترین ویژگی های این گوشی حافظه ی آن می باشد. حافظه ی رم گوشی Mi 11 Pro، 8 گیگابایت است. حافظه ی داخلی این گوشی نیز 256 گیگا بایت می باشد.</li>\r\n
      <li style="text-align: justify;">کیفیت دوربین این گوشی بسیار بالا است. دوربین اصلی این گوشی 50 مگاپیکسل و دوربین های دیگر 13 و 8 مگاپیکسل است. دوربین سلفی این گوشی نیز از کیفیت بالایی برخوردار است و حدود 20 مگاپیکسل است.</li>\r\n
      <li style="text-align: justify;">باتری گوشی Mi 11 Pro، غیر قابل تعویض و 5000 میلی آمپر ساعت می باشد. شارژر های این گوشی به صورت بی سیم و با سیم می باشد که افراد می توانند در زمان خرید یکی از آن ها را انتخاب کنند.</li>\r\n
      <li style="text-align: justify;">از دیگر قابلیت های گوشی Mi 11 Pro می توان به حسگر اثر انگشت، فشارسنج، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما و ... اشاره کرد.</li>\r\n
      <li style="text-align: justify;">این گوشی در رنگ های سبز، بنفش و مشکی معرفی شده است.</li>\r\n
      </ul>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <p>پیج بیست تل موبایل را در اینستاگرام فالو کنید:</p>\r\n
      <p><a href="https://www.instagram.com/20telmobile/">https://www.instagram.com/20telmobile</a></p>
      """
     "view_count" => 1408
     "author" => "مدیریت"
     "image" => "/photos/2121-04-19/articles/image-16188166266932.jpg"
     "flag" => "publish"
     "meta_description" => "شرکت شیائومی به تازگی گوشی رده بالایی به نام گوشی Mi 11 Pro ، را وارد بازار کرده است که به پادشاه اندروید معروف شده است. این گوشی با گلکسی منحصر به فردی وارد بازار شده است که از اطراف گوشی خمیده شده است و می تواند به صورت چشمگیری محافظ آن باشد. این گوشی پرچمدار بسیاری از ویژگی های خاص گوشی های شیائومی می باشد."
     "meta_keyword" => "گوشی Mi 11 Pro"
     "type" => "normal"
     "created_at" => "2021-04-16 21:57:03"
     "updated_at" => "2023-06-10 09:41:35"
    ]
    #original: array:13 [
     "id" => 116
     "title" => "معرفی گوشی Mi 11 Pro  شیائومی"
     "slug" => "معرفی-گوشی-mi-11-pro-شیائومی"
     "content" => """
      <p style="text-align: justify;">شرکت شیائومی به تازگی گوشی رده بالایی به نام گوشی Mi 11 Pro ، را وارد بازار کرده است که به پادشاه اندروید معروف شده است. این گوشی با گلکسی منحصر به فردی وارد بازار شده است که از اطراف گوشی خمیده شده است و می تواند به صورت چشمگیری محافظ آن باشد. این گوشی پرچمدار بسیاری از ویژگی های خاص گوشی های شیائومی می باشد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><img src="https://20telmobile.com/photos/2121-04-19/articles/image-16188166246705.jpg" alt="معرفی گوشی Mi 11 Pro&nbsp; شیائومی" width="800" height="516" /></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">یکی از نکات جلب توجه در زمینه ی گوشی Mi 11 Pro، باتری آن می باشد. شرکت <a href="https://20telmobile.com/cat/8?cat=%D8%A7%D9%84%D8%AC%DB%8C">شیائومی</a> دو نمونه دسته بندی را برای گوشی Mi 11 Pro طراحی کرده است. یکی از این دو بسته بندی شامل شارژر و کابل می باشد. اما دسته ی دیگر بدون کابل و شارژر می باشد. هر دو دسته از نظر قیمت برابر هستند تا افراد تنها با سلیقه نیاز خود یکی از آن ها را انتخاب کنند.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">&nbsp;گوشی Mi 11 Pro&nbsp;&nbsp; 1</p>\r\n
      <h2 style="text-align: justify;"><strong>ویژگی های مهم گوشی </strong><strong>Mi 11 Pro</strong></h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">گوشی Mi 11 Pro شیائومی همانطور که بیان کردیم از جدیدترین محصولات شرکت شیائومی می باشد که در ماه مارس 2021 به بازار معرفی شده است. برخی از مهم ترین ویژگی های این گوشی شامل موارد زیر می شود.</p>\r\n
      <ul>\r\n
      <li style="text-align: justify;">صفحه نمایش این گوشی 6.81 اینچ می باشد و وزنی حدود 208 گرم دارد. گوشی Mi 11 Pro دارای گواهی ip68 می باشد. این گواهی دلیلی بر مقاومت آن در برابر گرد و غبار و آب می باشد.</li>\r\n
      <li style="text-align: justify;">سیستم عامل این گوشی اندروید 11 است و دارای پردازنده ی 8 هسته ای می باشد.</li>\r\n
      <li style="text-align: justify;">یکی از مهم ترین ویژگی های این گوشی حافظه ی آن می باشد. حافظه ی رم گوشی Mi 11 Pro، 8 گیگابایت است. حافظه ی داخلی این گوشی نیز 256 گیگا بایت می باشد.</li>\r\n
      <li style="text-align: justify;">کیفیت دوربین این گوشی بسیار بالا است. دوربین اصلی این گوشی 50 مگاپیکسل و دوربین های دیگر 13 و 8 مگاپیکسل است. دوربین سلفی این گوشی نیز از کیفیت بالایی برخوردار است و حدود 20 مگاپیکسل است.</li>\r\n
      <li style="text-align: justify;">باتری گوشی Mi 11 Pro، غیر قابل تعویض و 5000 میلی آمپر ساعت می باشد. شارژر های این گوشی به صورت بی سیم و با سیم می باشد که افراد می توانند در زمان خرید یکی از آن ها را انتخاب کنند.</li>\r\n
      <li style="text-align: justify;">از دیگر قابلیت های گوشی Mi 11 Pro می توان به حسگر اثر انگشت، فشارسنج، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما و ... اشاره کرد.</li>\r\n
      <li style="text-align: justify;">این گوشی در رنگ های سبز، بنفش و مشکی معرفی شده است.</li>\r\n
      </ul>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <p>پیج بیست تل موبایل را در اینستاگرام فالو کنید:</p>\r\n
      <p><a href="https://www.instagram.com/20telmobile/">https://www.instagram.com/20telmobile</a></p>
      """
     "view_count" => 1408
     "author" => "مدیریت"
     "image" => "/photos/2121-04-19/articles/image-16188166266932.jpg"
     "flag" => "publish"
     "meta_description" => "شرکت شیائومی به تازگی گوشی رده بالایی به نام گوشی Mi 11 Pro ، را وارد بازار کرده است که به پادشاه اندروید معروف شده است. این گوشی با گلکسی منحصر به فردی وارد بازار شده است که از اطراف گوشی خمیده شده است و می تواند به صورت چشمگیری محافظ آن باشد. این گوشی پرچمدار بسیاری از ویژگی های خاص گوشی های شیائومی می باشد."
     "meta_keyword" => "گوشی Mi 11 Pro"
     "type" => "normal"
     "created_at" => "2021-04-16 21:57:03"
     "updated_at" => "2023-06-10 09:41:35"
    ]
    #changes: []
    #casts: []
    #classCastCache: []
    #dates: []
    #dateFormat: null
    #appends: []
    #dispatchesEvents: []
    #observables: []
    #relations: []
    #touches: []
    +timestamps: true
    #hidden: []
    #visible: []
    #guarded: array:1 [
     0 => "*"
    ]
   }
   2 => App\Models\Article {#1778
    #fillable: array:10 [
     0 => "title"
     1 => "slug"
     2 => "content"
     3 => "view_count"
     4 => "author"
     5 => "image"
     6 => "flag"
     7 => "meta_description"
     8 => "meta_keyword"
     9 => "type"
    ]
    #connection: "mysql"
    #table: "articles"
    #primaryKey: "id"
    #keyType: "int"
    +incrementing: true
    #with: []
    #withCount: []
    +preventsLazyLoading: false
    #perPage: 15
    +exists: true
    +wasRecentlyCreated: false
    #escapeWhenCastingToString: false
    #attributes: array:13 [
     "id" => 146
     "title" => "اطلاعاتی در خصوص مقایسه سامسونگ گلکسی A52 با گلکسی A72"
     "slug" => "اطلاعاتی-در-خصوص-مقایسه-سامسونگ-گلکسی-a52-با-گلکسی-a72"
     "content" => """
      <p style="text-align: justify;"><strong>مقایسه سامسونگ گلکسی </strong><strong>A52</strong><strong> با گلکسی </strong><strong>A72</strong></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">گلکسی A52</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">سامسونگ در آخرین روزهای اسفند سال 99 از جدیدترین تلفن های هوشمند میان رده خود یعنی <a href="https://20telmobile.com/product/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-galaxy-a52-5g-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-128-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%85-8-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><strong>گلکسی </strong><strong>A52</strong></a><strong> </strong>و گلکسی A72 رونمایی کرد. این دو تلفن هوشمند میان رده از نظر ظاهر خیلی به هم شباهت دارند ولی دارای تفاوت هایی نیز هستند. گوشی هوشمند گلکسی آ 52 در دو مدل 4G و 5G تولید و به بازار عرضه می شوند. این دو مدل گوشی هوشمند دارای تفاوت های کم اما مهمی با یکدیگر هستند.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><img src="https://20telmobile.com/photos/2121-05-19/articles/image-16214163178016.jpg" alt="مقایسه گلکسی a52 و a72" width="800" height="516" /></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">مدل 5G دارای یک چیپست اسنپدراگون 750G است که نسبت به چیپست اسنپدراگون 720G مدل 4G دارای قدرت کمی بالاتری است. ولی تفاوت مهم دیگری که این دو مدل گوشی هوشمند با هم دارند این است که مدل 5G از یک صفحه نمایش با نرخ رفرش 120 هرتزی بهره می برد ولی در مدل 4G از یک صفحه نمایشگر 90 هرتزی استفاده شده است. همچنین مدل 5G فاقد رم 4 گیگابایت می باشد و فقط با رم 6 و 8 گیگابایتی عرضه و به دست کاربرانش می رسد. بقیه مشخصات این دو مدل گوشی هوشمند گلکسی A52 تقریبا شبیه هم است.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><strong>قابلیت های گوشی گلکسی </strong><strong>A52</strong></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">گوشی هوشمند گلکسی A72 را می توان در واقع نسخه بزرگتر مدل 4G گوشی هوشمند <strong>گلکسی </strong><strong>A52</strong> به حساب آورد که بهبودهای خوبی به شامل حال او شده است. این تلفن هوشمند صفحه نمایش کمی بزرگتر یعنی 6.7 اینچی دارد که قابلیت پشتیبانی از نرخ رفرش 90 هرتزی را دارد. این مدل گوشی دارای وزن و ابعاد کمی بزرگتر است.</p>\r\n
      <ul>\r\n
      <li style="text-align: justify;">مهمترین تفاوتی که این دو گوشی هوشمند با یکدیگر دارند به دوربین پیشرفته تر آن مربوط می شود. ماژول های پشتی آنها از نظر دوربین عریض، فوق عریض و ماکرو دقیقا شبیه یکدیگر است اما مدل گلکسی A52 دارای یک دوربین پنج مگاپیکسلی عمق سنج می باشد در حالی که در گوشی هوشمند <a href="https://20telmobile.com/product/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-galaxy-a72-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-128-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%85-8-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA">گلکسی A72</a> این ماژول حذف و به یک(fdsjg l,fhdg) دوربین هشت مگاپیکسلی تله فتو مجهز شده است که قابلیت پشتیبانی از زوم اپتیکال سه برابری را دارد که این ویژگی خیلی مفید تر به نظر می رسد.</li>\r\n
      <li style="text-align: justify;">اندازه زوم دیجیتال در گوشی گلکسی A52 فقط 10 برابر است اما در گوشی گلکسی A72 به خاطر استفاده از ماژول دوربین پیشرفته تر این میزان زوم به 30 برابر رسیده است.</li>\r\n
      <li style="text-align: justify;">سامسونگ الکترونیک برای گوشی هوشمند گلکسی آ 52 از یک باتری 4500 میلی آمپری استفاده کرده در حالی که گوشی هوشمند گلکسی آ 72 دارای یک باتری قدرتمند 5000 میلی آمپر ساعتی است.</li>\r\n
      <li style="text-align: justify;">مقایسه این دو مدل گوشی با همدیگر نشان می دهد که پیشرفت امسال کمپانی سامسونگ بیشتر در قسمت سخت افزاری بوده است.</li>\r\n
      </ul>\r\n
      <p>پیج بیست تل موبایل را در اینستاگرام فالو کنید:</p>\r\n
      <p><a href="https://www.instagram.com/20telmobile/">https://www.instagram.com/20telmobile</a></p>
      """
     "view_count" => 795
     "author" => "مدیریت"
     "image" => "/photos/2121-05-19/articles/image-1621416321866.jpg"
     "flag" => "publish"
     "meta_description" => "سامسونگ در آخرین روزهای اسفند سال 99 از جدیدترین تلفن های هوشمند میان رده خود یعنی گلکسی A52 و گلکسی A72 رونمایی کرد. این دو تلفن هوشمند میان رده از نظر ظاهر خیلی به هم شباهت دارند ولی دارای تفاوت هایی نیز هستند. گوشی هوشمند گلکسی آ 52 در دو مدل 4G و 5G تولید و به بازار عرضه می شوند."
     "meta_keyword" => "گلکسی A52"
     "type" => "chosen"
     "created_at" => "2021-05-19 13:42:08"
     "updated_at" => "2023-06-01 22:31:08"
    ]
    #original: array:13 [
     "id" => 146
     "title" => "اطلاعاتی در خصوص مقایسه سامسونگ گلکسی A52 با گلکسی A72"
     "slug" => "اطلاعاتی-در-خصوص-مقایسه-سامسونگ-گلکسی-a52-با-گلکسی-a72"
     "content" => """
      <p style="text-align: justify;"><strong>مقایسه سامسونگ گلکسی </strong><strong>A52</strong><strong> با گلکسی </strong><strong>A72</strong></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">گلکسی A52</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">سامسونگ در آخرین روزهای اسفند سال 99 از جدیدترین تلفن های هوشمند میان رده خود یعنی <a href="https://20telmobile.com/product/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-galaxy-a52-5g-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-128-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%85-8-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA"><strong>گلکسی </strong><strong>A52</strong></a><strong> </strong>و گلکسی A72 رونمایی کرد. این دو تلفن هوشمند میان رده از نظر ظاهر خیلی به هم شباهت دارند ولی دارای تفاوت هایی نیز هستند. گوشی هوشمند گلکسی آ 52 در دو مدل 4G و 5G تولید و به بازار عرضه می شوند. این دو مدل گوشی هوشمند دارای تفاوت های کم اما مهمی با یکدیگر هستند.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><img src="https://20telmobile.com/photos/2121-05-19/articles/image-16214163178016.jpg" alt="مقایسه گلکسی a52 و a72" width="800" height="516" /></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">مدل 5G دارای یک چیپست اسنپدراگون 750G است که نسبت به چیپست اسنپدراگون 720G مدل 4G دارای قدرت کمی بالاتری است. ولی تفاوت مهم دیگری که این دو مدل گوشی هوشمند با هم دارند این است که مدل 5G از یک صفحه نمایش با نرخ رفرش 120 هرتزی بهره می برد ولی در مدل 4G از یک صفحه نمایشگر 90 هرتزی استفاده شده است. همچنین مدل 5G فاقد رم 4 گیگابایت می باشد و فقط با رم 6 و 8 گیگابایتی عرضه و به دست کاربرانش می رسد. بقیه مشخصات این دو مدل گوشی هوشمند گلکسی A52 تقریبا شبیه هم است.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><strong>قابلیت های گوشی گلکسی </strong><strong>A52</strong></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">گوشی هوشمند گلکسی A72 را می توان در واقع نسخه بزرگتر مدل 4G گوشی هوشمند <strong>گلکسی </strong><strong>A52</strong> به حساب آورد که بهبودهای خوبی به شامل حال او شده است. این تلفن هوشمند صفحه نمایش کمی بزرگتر یعنی 6.7 اینچی دارد که قابلیت پشتیبانی از نرخ رفرش 90 هرتزی را دارد. این مدل گوشی دارای وزن و ابعاد کمی بزرگتر است.</p>\r\n
      <ul>\r\n
      <li style="text-align: justify;">مهمترین تفاوتی که این دو گوشی هوشمند با یکدیگر دارند به دوربین پیشرفته تر آن مربوط می شود. ماژول های پشتی آنها از نظر دوربین عریض، فوق عریض و ماکرو دقیقا شبیه یکدیگر است اما مدل گلکسی A52 دارای یک دوربین پنج مگاپیکسلی عمق سنج می باشد در حالی که در گوشی هوشمند <a href="https://20telmobile.com/product/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AF%D9%84-galaxy-a72-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-128-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%85-8-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA">گلکسی A72</a> این ماژول حذف و به یک(fdsjg l,fhdg) دوربین هشت مگاپیکسلی تله فتو مجهز شده است که قابلیت پشتیبانی از زوم اپتیکال سه برابری را دارد که این ویژگی خیلی مفید تر به نظر می رسد.</li>\r\n
      <li style="text-align: justify;">اندازه زوم دیجیتال در گوشی گلکسی A52 فقط 10 برابر است اما در گوشی گلکسی A72 به خاطر استفاده از ماژول دوربین پیشرفته تر این میزان زوم به 30 برابر رسیده است.</li>\r\n
      <li style="text-align: justify;">سامسونگ الکترونیک برای گوشی هوشمند گلکسی آ 52 از یک باتری 4500 میلی آمپری استفاده کرده در حالی که گوشی هوشمند گلکسی آ 72 دارای یک باتری قدرتمند 5000 میلی آمپر ساعتی است.</li>\r\n
      <li style="text-align: justify;">مقایسه این دو مدل گوشی با همدیگر نشان می دهد که پیشرفت امسال کمپانی سامسونگ بیشتر در قسمت سخت افزاری بوده است.</li>\r\n
      </ul>\r\n
      <p>پیج بیست تل موبایل را در اینستاگرام فالو کنید:</p>\r\n
      <p><a href="https://www.instagram.com/20telmobile/">https://www.instagram.com/20telmobile</a></p>
      """
     "view_count" => 795
     "author" => "مدیریت"
     "image" => "/photos/2121-05-19/articles/image-1621416321866.jpg"
     "flag" => "publish"
     "meta_description" => "سامسونگ در آخرین روزهای اسفند سال 99 از جدیدترین تلفن های هوشمند میان رده خود یعنی گلکسی A52 و گلکسی A72 رونمایی کرد. این دو تلفن هوشمند میان رده از نظر ظاهر خیلی به هم شباهت دارند ولی دارای تفاوت هایی نیز هستند. گوشی هوشمند گلکسی آ 52 در دو مدل 4G و 5G تولید و به بازار عرضه می شوند."
     "meta_keyword" => "گلکسی A52"
     "type" => "chosen"
     "created_at" => "2021-05-19 13:42:08"
     "updated_at" => "2023-06-01 22:31:08"
    ]
    #changes: []
    #casts: []
    #classCastCache: []
    #dates: []
    #dateFormat: null
    #appends: []
    #dispatchesEvents: []
    #observables: []
    #relations: []
    #touches: []
    +timestamps: true
    #hidden: []
    #visible: []
    #guarded: array:1 [
     0 => "*"
    ]
   }
  ]
  #escapeWhenCastingToString: false
 }
 "comments" => Illuminate\Pagination\LengthAwarePaginator {#1783
  #total: 0
  #lastPage: 1
  #items: Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1771
   #items: []
   #escapeWhenCastingToString: false
  }
  #perPage: 10
  #currentPage: 1
  #path: "https://20telmobile.com/articles/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84"
  #query: []
  #fragment: null
  #pageName: "page"
  +onEachSide: 3
  #options: array:2 [
   "path" => "https://20telmobile.com/articles/%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84"
   "pageName" => "page"
  ]
 }
]