array:3 [
 "article" => App\Models\Article {#1772
  #fillable: array:10 [
   0 => "title"
   1 => "slug"
   2 => "content"
   3 => "view_count"
   4 => "author"
   5 => "image"
   6 => "flag"
   7 => "meta_description"
   8 => "meta_keyword"
   9 => "type"
  ]
  #connection: "mysql"
  #table: "articles"
  #primaryKey: "id"
  #keyType: "int"
  +incrementing: true
  #with: []
  #withCount: []
  +preventsLazyLoading: false
  #perPage: 15
  +exists: true
  +wasRecentlyCreated: false
  #escapeWhenCastingToString: false
  #attributes: array:13 [
   "id" => 157
   "title" => "راهنمای خرید بهترین پاور بانک"
   "slug" => "راهنمای-خرید-بهترین-پاور-بانک"
   "content" => """
    <h3 style="text-align: justify;"><strong>خرید بهترین پاور بانک </strong></h3>\r\n
    <p style="text-align: justify;">پاور بانک، دستگاه بسیار مفیدی می باشد که امروز افراد بسیاری به&nbsp; دلایل مختلف از این دستگاه استفاده می کنند. اگر شما&nbsp; قصد خرید بهترین پاور بانک را دارید؛ باید به نکات مختلفی هنگام خرید پاور بانک توجه کنید. در نظر گرفتن این نکات می &zwnj;تواند به شما کمک کند تا خرید خوبی داشته باشید. پاور بانک ویژگی های مختلفی دارد و شما برای انتخاب بهترین پاور بانک، می توانید پارامترهای مختلف و گوناگونی را در نظر بگیرید. با بررسی پارامتر ها و فاکتورهای مختلف که در مورد پاور بانک ها اهمیت دارد؛ می توانید بهترین و مناسب ترین دستگاه را برای خود خریداری کنید.</p>\r\n
    <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://20telmobile.com/photos/2121-07-25/articles/image-162721456743.jpg" alt="خرید بهترین پاور بانک fdsjgl,fhdg" width="800" height="516" />fdsjgl,fhgdg</p>\r\n
    <h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>\r\n
    <h3 style="text-align: justify;"><strong>نکاتی در مورد خرید بهترین پاور بانک</strong></h3>\r\n
    <p style="text-align: justify;">&nbsp;پارامتر های گوناگونی وجود دارد که شما بتوانید به کمک آن ها، خرید بهترین پاور بانک را انجام دهید.&nbsp; ظرفیت پاور بانک یکی از مهم ترین پارامترهایی است که قبل از خرید، باید به آن توجه داشته باشید. قطعا شما باید سعی کنید پاور بانکی با ظرفیت مورد نیاز خود خریداری کنید. در صورتی که ظرفیت پاور بانکی که خریداری می کنید از نیاز واقعی شما کم تر باشد؛ باز هم با مشکل مواجه خواهید شد. همچنین بهتر است با انجام محاسباتی&nbsp; قبل از خرید پاور بانک، بدانید که اگر پاور بانکی که قصد خرید آن را دارید به طور کامل شارژ باشد؛ چند بار می تواند تلفن همراه شما را شارژ کند. معمولا پاور بانک ها، دارای پورت های مختلفی هستند و هر کدام از پورت ها شدت جریان&nbsp; خروجی&nbsp; متفاوتی دارند. یکی دیگر از نکاتی که قبل از خرید پاور بانک، باید به آن توجه داشته باشید مسئله شدت جریان و تعداد پورت های خروجی دستگاه می باشد. یکی از مهم &zwnj;ترین نکاتی که اکثر افراد قبل از خرید پاور بانک به آن توجه می&zwnj; کنند؛ سرعت شارژ شدن دستگاه تلفن همراه یا تبلت و یا دستگاه های الکترونیکی دیگر، توسط پاور بانک می باشد. تمامی افراد تمایل دارند دستگاه آن ها هرچه سریع تر <a href="http://20telmobile.com/articles/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-0-%D8%AA%D8%A7-100-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86">شارژ</a> شود تا بتوانند از آن استفاده کنند. به همین دلیل قبل از خرید پاور بانک، باید به این نکته توجه کافی داشته باشید و بدانید سرعت&nbsp; شارژ کردن پاور بانک چگونه است. علاوه بر موضوعات گفته شده، نکته دیگری که قبل از خرید پاور بانک باید به آن توجه شود؛ مدت زمانی است که طول می &zwnj;کشد تا دستگاه پاور بانک، شارژ شود. هر چقدر زمان کوتاه&zwnj; تر باشد؛ پاور بانک ایده آل تر خواهد بود. نکاتی که گفته شد می تواند به شما در خرید بهترین پاور بانک کمک کند.</p>\r\n
    <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>\r\n
    <p style="text-align: justify;">پیج بیست تل موبایل را در اینستاگرام فالو کنید:</p>\r\n
    <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/20telmobile/">https://www.instagram.com/20telmobile</a></p>\r\n
    <p style="text-align: justify;">همچنین میتواند اطلاعات بیشتر درباره آخرین نسل اپل واچ در لینک زیر مشاهده کنید:</p>\r\n
    <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVI0eT-gGzv/">https://www.instagram.com/p/CVI0eT-gGzv</a></p>\r\n
    <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
    """
   "view_count" => 1911
   "author" => "مدیریت"
   "image" => "/photos/2121-07-25/articles/image-16272145701992.jpg"
   "flag" => "publish"
   "meta_description" => "اگر شما قصد خرید بهترین پاور بانک را دارید؛ باید به نکات مختلفی هنگام خرید پاور بانک توجه کنید. ظرفیت پاور بانک یکی از مهم ترین پارامترهایی است که قبل از خرید، باید به آن توجه داشته باشید. قطعا شما باید سعی کنید پاور بانکی با ظرفیت مورد نیاز خود خریداری کنید."
   "meta_keyword" => "خرید بهترین پاور بانک"
   "type" => "normal"
   "created_at" => "2021-07-24 13:40:26"
   "updated_at" => "2024-03-01 08:06:47"
  ]
  #original: array:13 [
   "id" => 157
   "title" => "راهنمای خرید بهترین پاور بانک"
   "slug" => "راهنمای-خرید-بهترین-پاور-بانک"
   "content" => """
    <h3 style="text-align: justify;"><strong>خرید بهترین پاور بانک </strong></h3>\r\n
    <p style="text-align: justify;">پاور بانک، دستگاه بسیار مفیدی می باشد که امروز افراد بسیاری به&nbsp; دلایل مختلف از این دستگاه استفاده می کنند. اگر شما&nbsp; قصد خرید بهترین پاور بانک را دارید؛ باید به نکات مختلفی هنگام خرید پاور بانک توجه کنید. در نظر گرفتن این نکات می &zwnj;تواند به شما کمک کند تا خرید خوبی داشته باشید. پاور بانک ویژگی های مختلفی دارد و شما برای انتخاب بهترین پاور بانک، می توانید پارامترهای مختلف و گوناگونی را در نظر بگیرید. با بررسی پارامتر ها و فاکتورهای مختلف که در مورد پاور بانک ها اهمیت دارد؛ می توانید بهترین و مناسب ترین دستگاه را برای خود خریداری کنید.</p>\r\n
    <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://20telmobile.com/photos/2121-07-25/articles/image-162721456743.jpg" alt="خرید بهترین پاور بانک fdsjgl,fhdg" width="800" height="516" />fdsjgl,fhgdg</p>\r\n
    <h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>\r\n
    <h3 style="text-align: justify;"><strong>نکاتی در مورد خرید بهترین پاور بانک</strong></h3>\r\n
    <p style="text-align: justify;">&nbsp;پارامتر های گوناگونی وجود دارد که شما بتوانید به کمک آن ها، خرید بهترین پاور بانک را انجام دهید.&nbsp; ظرفیت پاور بانک یکی از مهم ترین پارامترهایی است که قبل از خرید، باید به آن توجه داشته باشید. قطعا شما باید سعی کنید پاور بانکی با ظرفیت مورد نیاز خود خریداری کنید. در صورتی که ظرفیت پاور بانکی که خریداری می کنید از نیاز واقعی شما کم تر باشد؛ باز هم با مشکل مواجه خواهید شد. همچنین بهتر است با انجام محاسباتی&nbsp; قبل از خرید پاور بانک، بدانید که اگر پاور بانکی که قصد خرید آن را دارید به طور کامل شارژ باشد؛ چند بار می تواند تلفن همراه شما را شارژ کند. معمولا پاور بانک ها، دارای پورت های مختلفی هستند و هر کدام از پورت ها شدت جریان&nbsp; خروجی&nbsp; متفاوتی دارند. یکی دیگر از نکاتی که قبل از خرید پاور بانک، باید به آن توجه داشته باشید مسئله شدت جریان و تعداد پورت های خروجی دستگاه می باشد. یکی از مهم &zwnj;ترین نکاتی که اکثر افراد قبل از خرید پاور بانک به آن توجه می&zwnj; کنند؛ سرعت شارژ شدن دستگاه تلفن همراه یا تبلت و یا دستگاه های الکترونیکی دیگر، توسط پاور بانک می باشد. تمامی افراد تمایل دارند دستگاه آن ها هرچه سریع تر <a href="http://20telmobile.com/articles/%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-0-%D8%AA%D8%A7-100-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86">شارژ</a> شود تا بتوانند از آن استفاده کنند. به همین دلیل قبل از خرید پاور بانک، باید به این نکته توجه کافی داشته باشید و بدانید سرعت&nbsp; شارژ کردن پاور بانک چگونه است. علاوه بر موضوعات گفته شده، نکته دیگری که قبل از خرید پاور بانک باید به آن توجه شود؛ مدت زمانی است که طول می &zwnj;کشد تا دستگاه پاور بانک، شارژ شود. هر چقدر زمان کوتاه&zwnj; تر باشد؛ پاور بانک ایده آل تر خواهد بود. نکاتی که گفته شد می تواند به شما در خرید بهترین پاور بانک کمک کند.</p>\r\n
    <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>\r\n
    <p style="text-align: justify;">پیج بیست تل موبایل را در اینستاگرام فالو کنید:</p>\r\n
    <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/20telmobile/">https://www.instagram.com/20telmobile</a></p>\r\n
    <p style="text-align: justify;">همچنین میتواند اطلاعات بیشتر درباره آخرین نسل اپل واچ در لینک زیر مشاهده کنید:</p>\r\n
    <p style="text-align: justify;"><a href="https://www.instagram.com/p/CVI0eT-gGzv/">https://www.instagram.com/p/CVI0eT-gGzv</a></p>\r\n
    <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
    """
   "view_count" => 1911
   "author" => "مدیریت"
   "image" => "/photos/2121-07-25/articles/image-16272145701992.jpg"
   "flag" => "publish"
   "meta_description" => "اگر شما قصد خرید بهترین پاور بانک را دارید؛ باید به نکات مختلفی هنگام خرید پاور بانک توجه کنید. ظرفیت پاور بانک یکی از مهم ترین پارامترهایی است که قبل از خرید، باید به آن توجه داشته باشید. قطعا شما باید سعی کنید پاور بانکی با ظرفیت مورد نیاز خود خریداری کنید."
   "meta_keyword" => "خرید بهترین پاور بانک"
   "type" => "normal"
   "created_at" => "2021-07-24 13:40:26"
   "updated_at" => "2024-03-01 08:06:47"
  ]
  #changes: array:2 [
   "view_count" => 1911
   "updated_at" => "2024-03-01 08:06:47"
  ]
  #casts: []
  #classCastCache: []
  #dates: []
  #dateFormat: null
  #appends: []
  #dispatchesEvents: []
  #observables: []
  #relations: []
  #touches: []
  +timestamps: true
  #hidden: []
  #visible: []
  #guarded: array:1 [
   0 => "*"
  ]
 }
 "articles_chosen" => Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1775
  #items: array:3 [
   0 => App\Models\Article {#1776
    #fillable: array:10 [
     0 => "title"
     1 => "slug"
     2 => "content"
     3 => "view_count"
     4 => "author"
     5 => "image"
     6 => "flag"
     7 => "meta_description"
     8 => "meta_keyword"
     9 => "type"
    ]
    #connection: "mysql"
    #table: "articles"
    #primaryKey: "id"
    #keyType: "int"
    +incrementing: true
    #with: []
    #withCount: []
    +preventsLazyLoading: false
    #perPage: 15
    +exists: true
    +wasRecentlyCreated: false
    #escapeWhenCastingToString: false
    #attributes: array:13 [
     "id" => 135
     "title" => "سامسونگ احتمالا برای اولین بار از پنل های OLED انعطاف پذیر BOE استفاده می کند"
     "slug" => "سامسونگ-احتمالا-برای-اولین-بار-از-پنل-های-oled-انعطاف-پذیر-boe-استفاده-می-کند"
     "content" => """
      <p style="text-align: justify;">آیا می دانید سامسونگ برای اولین بار از <strong>پنل های </strong><strong>OLED</strong> انعطاف پذیر BOE استفاده می کند؟</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">کمپانی چینی تولید کننده صفحه نمایش های BOE به احتمال زیاد پنل های OLED دارای انعطاف مورد نیاز شرکت <a href="https://20telmobile.com/cat/48?cat=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-1">سامسونگ </a>برای ساختن سری آینده ی تلفن های هوشمند مدل گلکسی M را تامین می کند.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><img src="https://20telmobile.com/photos/2121-05-17/articles/image-1621238329781.jpg" alt="سامسونگ احتمالا برای اولین بار از پنل های OLED انعطاف پذیر BOE استفاده می کند" width="800" height="516" /></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">همکاری میان شرکت سامسونگ و کمپانی تولید کننده ی نمایشگرهای BOE در بلند مدت می تواند برای هر دوی آن ها مزیت های زیادی داشته باشد. در حال حاضر بیشتر تلفن های هوشمند این شرکت تولیدکننده ی کره ای را یکی از زیرمجموعه های آن به نام سامسونگ دیسپلی فراهم می کند. کمپانی سامسونگ می تواند با ادامه ی روند این همکاری به پنل های قابل انعطاف دارای استاندارد کیفی شبیه سامسونگ دیسپلی دست پیدا کند،ولی برای خرید این پنل ها احتمال دارد که هزینه ی پایین تری را پرداخت کند.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><strong>آشنایی با تکنولوژی وابسته به پنل های </strong><strong>OLED</strong></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><strong>تکنولوژی وابسته به پنل های </strong><strong>OLED</strong></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">تکنولوژی وابسته به <strong>پنل های </strong><strong>OLED</strong> قابل انعطاف در چند سال گذشته توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرده است.این نمایشگرها در مقایسه با صفحه نمایش های معمولی ،از مواد و تکنولوژی متمایزی استفاده می کنند. پنل های OLED بر اساس یک لایه قابل انعطاف،پلاستیکی طراحی و تولید می شوند که قابلیت خم شدن را به آن ها می دهد. این پنل ها دارای وزن کم و خیلی سبک هستند.البته در کنار این ویژگی ها ، قابلیت خم شدن آن ها دارای درجه آزادی زیادی می باشد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">به احتمال زیاد در نیمه دوم سال جاری تلفن های هوشمند گلکسی M سری جدید با نمایشگرهای BOE وارد بازار شوند.شرکت تولیدکننده احتمال دارد که تولید این گوشی های هوشمند را از ژوئیه 2021 شروع کند. شرکت تولید کننده نمایشگرهای BOE تحت حمایت دولت چین قرار دارد،اما بعد از تحریم شدن کمپانی چینی هواوی از طرف ایالات متحده آمریکا،احتمال دارد که این شرکت با برای پیشرفت خود با شرکت های کره ای همکاری کند.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><strong>چشم انداز سامسونگ در خصوص پنل های </strong><strong>OLED</strong></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">تا به امروز سامسونگ الکترونیک هیچ بیانیه ی رسمی در خصوص پنل های OLED منتشر نکرده است و نمی توان این ادعا را به صورت قطعی تایید کرد. ولی تامین کردن پنل از کمپانی BOE خیلی منطقی به نظر می رسد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">شرکت های تولید کننده کره ای با این کار می توانند قطعات را با قیمت خیلی پایین به دست بیاورند، البته با این کار رقابت در بازار خیلی زیاد می شود که باعث کاهش هر چه بیشتر قیمت ها می شود. غول های تکنولوژی مانند اپل و سامسونگ الکتریک میان تامین کنندگان رقابت ایجاد می کنند تا قیمت قطعات مورد نیاز خود را کاهش دهند و با فروش محصولات خود سود بیشتری را بدست بیاورند.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>\r\n
      <p>آدرس پیج اینستاگرام بیست تل موبایل:</p>\r\n
      <p><a href="https://www.instagram.com/20telmobile/">https://www.instagram.com/20telmobile</a></p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
      """
     "view_count" => 629
     "author" => "مدیریت"
     "image" => "/photos/2121-05-17/articles/image-16212383546668.jpg"
     "flag" => "publish"
     "meta_description" => "تکنولوژی وابسته به پنل های OLED قابل انعطاف در چند سال گذشته توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرده است.این نمایشگرها در مقایسه با صفحه نمایش های معمولی ،از مواد و تکنولوژی متمایزی استفاده می کنند. پنل های OLED بر اساس یک لایه قابل انعطاف،پلاستیکی طراحی و تولید می شوند که قابلیت خم شدن را به آن ها می دهد."
     "meta_keyword" => "پنل های OLED"
     "type" => "normal"
     "created_at" => "2021-05-17 11:17:49"
     "updated_at" => "2024-02-26 20:41:04"
    ]
    #original: array:13 [
     "id" => 135
     "title" => "سامسونگ احتمالا برای اولین بار از پنل های OLED انعطاف پذیر BOE استفاده می کند"
     "slug" => "سامسونگ-احتمالا-برای-اولین-بار-از-پنل-های-oled-انعطاف-پذیر-boe-استفاده-می-کند"
     "content" => """
      <p style="text-align: justify;">آیا می دانید سامسونگ برای اولین بار از <strong>پنل های </strong><strong>OLED</strong> انعطاف پذیر BOE استفاده می کند؟</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">کمپانی چینی تولید کننده صفحه نمایش های BOE به احتمال زیاد پنل های OLED دارای انعطاف مورد نیاز شرکت <a href="https://20telmobile.com/cat/48?cat=%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF-1">سامسونگ </a>برای ساختن سری آینده ی تلفن های هوشمند مدل گلکسی M را تامین می کند.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><img src="https://20telmobile.com/photos/2121-05-17/articles/image-1621238329781.jpg" alt="سامسونگ احتمالا برای اولین بار از پنل های OLED انعطاف پذیر BOE استفاده می کند" width="800" height="516" /></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">همکاری میان شرکت سامسونگ و کمپانی تولید کننده ی نمایشگرهای BOE در بلند مدت می تواند برای هر دوی آن ها مزیت های زیادی داشته باشد. در حال حاضر بیشتر تلفن های هوشمند این شرکت تولیدکننده ی کره ای را یکی از زیرمجموعه های آن به نام سامسونگ دیسپلی فراهم می کند. کمپانی سامسونگ می تواند با ادامه ی روند این همکاری به پنل های قابل انعطاف دارای استاندارد کیفی شبیه سامسونگ دیسپلی دست پیدا کند،ولی برای خرید این پنل ها احتمال دارد که هزینه ی پایین تری را پرداخت کند.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><strong>آشنایی با تکنولوژی وابسته به پنل های </strong><strong>OLED</strong></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><strong>تکنولوژی وابسته به پنل های </strong><strong>OLED</strong></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">تکنولوژی وابسته به <strong>پنل های </strong><strong>OLED</strong> قابل انعطاف در چند سال گذشته توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرده است.این نمایشگرها در مقایسه با صفحه نمایش های معمولی ،از مواد و تکنولوژی متمایزی استفاده می کنند. پنل های OLED بر اساس یک لایه قابل انعطاف،پلاستیکی طراحی و تولید می شوند که قابلیت خم شدن را به آن ها می دهد. این پنل ها دارای وزن کم و خیلی سبک هستند.البته در کنار این ویژگی ها ، قابلیت خم شدن آن ها دارای درجه آزادی زیادی می باشد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">به احتمال زیاد در نیمه دوم سال جاری تلفن های هوشمند گلکسی M سری جدید با نمایشگرهای BOE وارد بازار شوند.شرکت تولیدکننده احتمال دارد که تولید این گوشی های هوشمند را از ژوئیه 2021 شروع کند. شرکت تولید کننده نمایشگرهای BOE تحت حمایت دولت چین قرار دارد،اما بعد از تحریم شدن کمپانی چینی هواوی از طرف ایالات متحده آمریکا،احتمال دارد که این شرکت با برای پیشرفت خود با شرکت های کره ای همکاری کند.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><strong>چشم انداز سامسونگ در خصوص پنل های </strong><strong>OLED</strong></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">تا به امروز سامسونگ الکترونیک هیچ بیانیه ی رسمی در خصوص پنل های OLED منتشر نکرده است و نمی توان این ادعا را به صورت قطعی تایید کرد. ولی تامین کردن پنل از کمپانی BOE خیلی منطقی به نظر می رسد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">شرکت های تولید کننده کره ای با این کار می توانند قطعات را با قیمت خیلی پایین به دست بیاورند، البته با این کار رقابت در بازار خیلی زیاد می شود که باعث کاهش هر چه بیشتر قیمت ها می شود. غول های تکنولوژی مانند اپل و سامسونگ الکتریک میان تامین کنندگان رقابت ایجاد می کنند تا قیمت قطعات مورد نیاز خود را کاهش دهند و با فروش محصولات خود سود بیشتری را بدست بیاورند.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>\r\n
      <p>آدرس پیج اینستاگرام بیست تل موبایل:</p>\r\n
      <p><a href="https://www.instagram.com/20telmobile/">https://www.instagram.com/20telmobile</a></p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
      """
     "view_count" => 629
     "author" => "مدیریت"
     "image" => "/photos/2121-05-17/articles/image-16212383546668.jpg"
     "flag" => "publish"
     "meta_description" => "تکنولوژی وابسته به پنل های OLED قابل انعطاف در چند سال گذشته توجه کاربران زیادی را به خود جلب کرده است.این نمایشگرها در مقایسه با صفحه نمایش های معمولی ،از مواد و تکنولوژی متمایزی استفاده می کنند. پنل های OLED بر اساس یک لایه قابل انعطاف،پلاستیکی طراحی و تولید می شوند که قابلیت خم شدن را به آن ها می دهد."
     "meta_keyword" => "پنل های OLED"
     "type" => "normal"
     "created_at" => "2021-05-17 11:17:49"
     "updated_at" => "2024-02-26 20:41:04"
    ]
    #changes: []
    #casts: []
    #classCastCache: []
    #dates: []
    #dateFormat: null
    #appends: []
    #dispatchesEvents: []
    #observables: []
    #relations: []
    #touches: []
    +timestamps: true
    #hidden: []
    #visible: []
    #guarded: array:1 [
     0 => "*"
    ]
   }
   1 => App\Models\Article {#1777
    #fillable: array:10 [
     0 => "title"
     1 => "slug"
     2 => "content"
     3 => "view_count"
     4 => "author"
     5 => "image"
     6 => "flag"
     7 => "meta_description"
     8 => "meta_keyword"
     9 => "type"
    ]
    #connection: "mysql"
    #table: "articles"
    #primaryKey: "id"
    #keyType: "int"
    +incrementing: true
    #with: []
    #withCount: []
    +preventsLazyLoading: false
    #perPage: 15
    +exists: true
    +wasRecentlyCreated: false
    #escapeWhenCastingToString: false
    #attributes: array:13 [
     "id" => 161
     "title" => "POCO X3 GT یا ماشین سرعت!؟"
     "slug" => "poco-x3-gt-یا-ماشین-سرعت"
     "content" => """
      <h1>نقد و بررسی گوشی موبایل POCO X3 GT</h1>\r\n
      <h6>مدت زمان مطالعه متن: 6 دقیقه</h6>\r\n
      <h2>چکیده:</h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">در 28 جولای 2021 پوکو از گوشی میان رده <a title="پوکو GT " href="https://www.20telmobile.com/product/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-poco-x3-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-128-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%85-8-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA/nhx8j2HH">POCO X3 GT </a>رونمایی کرد، اما حقیقت این است که این گوشی، یک محصول جدید نیست و درواقع با نسخه چینی ردمی نوت 10پرو در کالبد یک گوشی جدید روبه رو هستیم...</p>\r\n
      <h2 style="text-align: justify;">طراحی و کیفیت ساخت:</h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">ظاهر پوکو ایکس 3 جی تی با گوشی های دیگر شیائومی پوکو تفاوت زیادی دارد. استفاده از لوگو کوچک شده ی پوکو و ماژول دوربین استاندارد به جای ماژول دایره ای تفاوت های اساسی این گوشی بانسل قبلی خود می باشد.&nbsp;</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">بدنه این گوشی از جنس پلاستیک است و به علت براق بودن، اثر انگشت را زیاد جذب می کند. فریم دور گوشی هم از پلاستیک ساخته شده که در گوشی های میان رده نقظه ضعف به حساب نمی آید و امری طبیعی است.</p>\r\n
      <h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>\r\n
      <h3 style="text-align: justify;">نکته جالب در طراحی پوکو X3 GT این است که پشت گوشی زیر نور، مانند سطحی که روی آن اکلیل پاشیده شده است، براق به نظر می آید که جلوه زیبایی به آن می بخشد.</h3>\r\n
      <p style="text-align: justify;">این گوشی مانند اکثر گوشی های پوکو از استاندارد IP53 بهره می برد و در مقابل آب و گرد و غبار تا حدودی مقاوم است.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>\r\n
      <h2 style="text-align: justify;">صفحه نمایش:</h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">جلوی گوشی یک صفحه نمایش 6.6 اینچی با پنل IPS LCD وجود دارد که رزولوشن 1080P را ارئه می دهد. دوربین سلفی هم در یک پانچ در وسط و بالای صفحه نمایش قرار گرفته است.&nbsp;</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">صفحه نمایش این گوشی دارای نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی است که باعث می&zwnj;شود احساس خیلی خوبی هنگام اجرای بازی یا اسکرول کردن صفحات به کاربر منتقل گردد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">البته نرخ نوسازی آداپتیو (Adaptive) است و متناسب با عملکرد های مختلف کم و زیاد می شود تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">به صورت کلی عملکرد صفحه نمایش، مناسب است و عمق رنگ های مشکی با وجود LCD بودن پنل فوق العاده است.</p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <h2>اسپیکر:</h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">پوکو ایکس تری جی تی از اسپیکرهای استریو بهره می&zwnj;برد که یکی در پایین و دیگری در بالای این محصول قرار گرفته&zwnj;اند. کیفیت و بلندی صدای پخش شده قابل قبول است و در ضمن تعادل خیلی خوبی میان دو اسپیکر وجود دارد تا صدا بسیار بالانس پخش شود.</p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <h2>نرم افزار:</h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">Xiaomi POCO X3GT از اندروید ۱۱ و رابط کاربری MIUI 12 &nbsp;بهره می برد که تفاوت خاصی با گوشی های دیگر &nbsp;شیائومی از نظر کاربری ندارد و کاملا شبیه گوشی های دیگر پوکو می باشد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">شیائومی در این گوشی هم حسگر اثر انگشت را روی دکمه پاور قرار داده است.عملکرد این حسگر اثر انگشت به قدری سریع است که معمولا هنگام باز کردن گوشی صفحه لاک اسکرین را نمی بینید و سریع وارد صفحه Home می شوید.</p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <h2>سخت افزار:</h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">با دیدن پسوند جی تی در نام POCO X3 GT انتظار داریم که این گوشی دارای قابلیت های گیمینگ فوق&zwnj;العاده&zwnj;ای باشد. این کالا در دو ظرفیت ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی عرضه شده که مقدار رم در هر دو ظرفیت ۸ گیگابایت می باشد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">ایکس 3 جی تی&nbsp; از پردازنده مدیاتک دیمنسیتی ۱۱۰۰ استفاده می کند که پردازنده ای 6 نانو متری است. عملکرد این پردازنده بسیار نزدیک به اسنپدراگون 8۶۰ بوده و تجربه ای &nbsp;مشابه گوشی های پرچمدار را به شما ارائه می دهد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکته&zwnj;ای که در مورد پردازنده های مدیاتک وجود دارد گرم کردن بیش از حد آن هاست که به لطف سیستم خنک کننده ای که شیائومی روی این گوشی قرار داده است دمای گوشی کاملاً کنترل می&zwnj;شود.</p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <h2>باتری:</h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">XIAOMI POCO X3 GT از یک باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی بهره می برد که با اینکه از مدل های دیگر این گوشی ظرفیت کمتری دارد اما باز هم شارژدهی آن فوق&zwnj;العاده است.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکته مثبت دیگر در مورد این گوشی شیائومی، شارژ سریع ۶۸ واتی آن است که در هیچ یک از گونه های دیگر این گوشی دیده نمی شود.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">شارژ سریع ۶۸ واتی باعث می&zwnj;شود تا این گوشی در مدت نیم ساعت تا ۷۵ درصد و در مدت ۴۸ دقیقه به صورت کامل شارژ شود.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>\r\n
      <h2 style="text-align: justify;">دوربین:</h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">پوکو ایکس تری جی تی از یک دوربین سه گانه متشکل از یک دوربین ۶۴ مگاپیکسلی اصلی، دوربین ۸ مگاپیکسلی اولترا واید و دوربین ۳ مگاپیکسلی ماکرو بهره می&zwnj;برد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">عکس های گرفته شده با دوربین اصلی جزئیات و کنتراست خوبی دارند ولی از دوربین اولترا واید انتظار ثبت عکس ها با جزئیات بالا را نداشته باشید.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">در عکس&zwnj;هایی که با دوربین ماکرو ثبت می شوند عملکرد خوبی را مشاهده می&zwnj;کنید و می&zwnj;توانید از نزدیک&zwnj;ترین فاصله هم از سوژه خود عکس بگیرید.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">پوکو ایکس تری جی تی از یک دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی بهره می&zwnj;برد که عکس های ثبت شده با این دوربین جزئیات کافی را به نمایش می&zwnj;گذارند و به صورت کلی عملکرد آن بسیار راضی کننده می باشد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">د<strong>ر کل اگر بخواهیم ویژگی&zwnj;های مثبت پوکو ایکس تری جی تی را برشماریم باید به صفحه نمایش با کیفیت 120 هرتزی، اسپیکرهای استریو ،شارژدهی فوق العاده و سوپر فست شارژ ۶۷واتی اشاره کنیم اما اگر بخواهیم ویژگی&zwnj;های منفی این گوشی را در نظر بگیریم؛ چیپست مدیاتک،عملکرد دوربین اولترا واید و عدم امکان استفاده از حافظه جانبی مجزا از مهمترین ویژگی های منفی این گوشی می باشند.</strong></p>
      """
     "view_count" => 2207
     "author" => "مدیریت"
     "image" => "/photos/2121-11-03/articles/image-16359438043471.jpg"
     "flag" => "publish"
     "meta_description" => "میان رده ی جدید پوکو با نام POCO X3 GT"
     "meta_keyword" => "پوکو ایکس تری ، POCO X3 GT"
     "type" => "normal"
     "created_at" => "2021-10-13 14:16:41"
     "updated_at" => "2024-02-29 12:16:25"
    ]
    #original: array:13 [
     "id" => 161
     "title" => "POCO X3 GT یا ماشین سرعت!؟"
     "slug" => "poco-x3-gt-یا-ماشین-سرعت"
     "content" => """
      <h1>نقد و بررسی گوشی موبایل POCO X3 GT</h1>\r\n
      <h6>مدت زمان مطالعه متن: 6 دقیقه</h6>\r\n
      <h2>چکیده:</h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">در 28 جولای 2021 پوکو از گوشی میان رده <a title="پوکو GT " href="https://www.20telmobile.com/product/%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%B4%DB%8C%D8%A7%D8%A6%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%84-poco-x3-%D8%AF%D9%88-%D8%B3%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-128-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%85-8-%DA%AF%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AA/nhx8j2HH">POCO X3 GT </a>رونمایی کرد، اما حقیقت این است که این گوشی، یک محصول جدید نیست و درواقع با نسخه چینی ردمی نوت 10پرو در کالبد یک گوشی جدید روبه رو هستیم...</p>\r\n
      <h2 style="text-align: justify;">طراحی و کیفیت ساخت:</h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">ظاهر پوکو ایکس 3 جی تی با گوشی های دیگر شیائومی پوکو تفاوت زیادی دارد. استفاده از لوگو کوچک شده ی پوکو و ماژول دوربین استاندارد به جای ماژول دایره ای تفاوت های اساسی این گوشی بانسل قبلی خود می باشد.&nbsp;</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">بدنه این گوشی از جنس پلاستیک است و به علت براق بودن، اثر انگشت را زیاد جذب می کند. فریم دور گوشی هم از پلاستیک ساخته شده که در گوشی های میان رده نقظه ضعف به حساب نمی آید و امری طبیعی است.</p>\r\n
      <h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>\r\n
      <h3 style="text-align: justify;">نکته جالب در طراحی پوکو X3 GT این است که پشت گوشی زیر نور، مانند سطحی که روی آن اکلیل پاشیده شده است، براق به نظر می آید که جلوه زیبایی به آن می بخشد.</h3>\r\n
      <p style="text-align: justify;">این گوشی مانند اکثر گوشی های پوکو از استاندارد IP53 بهره می برد و در مقابل آب و گرد و غبار تا حدودی مقاوم است.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>\r\n
      <h2 style="text-align: justify;">صفحه نمایش:</h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">جلوی گوشی یک صفحه نمایش 6.6 اینچی با پنل IPS LCD وجود دارد که رزولوشن 1080P را ارئه می دهد. دوربین سلفی هم در یک پانچ در وسط و بالای صفحه نمایش قرار گرفته است.&nbsp;</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">صفحه نمایش این گوشی دارای نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتزی است که باعث می&zwnj;شود احساس خیلی خوبی هنگام اجرای بازی یا اسکرول کردن صفحات به کاربر منتقل گردد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">البته نرخ نوسازی آداپتیو (Adaptive) است و متناسب با عملکرد های مختلف کم و زیاد می شود تا در مصرف باتری صرفه جویی شود.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">به صورت کلی عملکرد صفحه نمایش، مناسب است و عمق رنگ های مشکی با وجود LCD بودن پنل فوق العاده است.</p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <h2>اسپیکر:</h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">پوکو ایکس تری جی تی از اسپیکرهای استریو بهره می&zwnj;برد که یکی در پایین و دیگری در بالای این محصول قرار گرفته&zwnj;اند. کیفیت و بلندی صدای پخش شده قابل قبول است و در ضمن تعادل خیلی خوبی میان دو اسپیکر وجود دارد تا صدا بسیار بالانس پخش شود.</p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <h2>نرم افزار:</h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">Xiaomi POCO X3GT از اندروید ۱۱ و رابط کاربری MIUI 12 &nbsp;بهره می برد که تفاوت خاصی با گوشی های دیگر &nbsp;شیائومی از نظر کاربری ندارد و کاملا شبیه گوشی های دیگر پوکو می باشد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">شیائومی در این گوشی هم حسگر اثر انگشت را روی دکمه پاور قرار داده است.عملکرد این حسگر اثر انگشت به قدری سریع است که معمولا هنگام باز کردن گوشی صفحه لاک اسکرین را نمی بینید و سریع وارد صفحه Home می شوید.</p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <h2>سخت افزار:</h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">با دیدن پسوند جی تی در نام POCO X3 GT انتظار داریم که این گوشی دارای قابلیت های گیمینگ فوق&zwnj;العاده&zwnj;ای باشد. این کالا در دو ظرفیت ۱۲۸ و ۲۵۶ گیگابایتی عرضه شده که مقدار رم در هر دو ظرفیت ۸ گیگابایت می باشد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">ایکس 3 جی تی&nbsp; از پردازنده مدیاتک دیمنسیتی ۱۱۰۰ استفاده می کند که پردازنده ای 6 نانو متری است. عملکرد این پردازنده بسیار نزدیک به اسنپدراگون 8۶۰ بوده و تجربه ای &nbsp;مشابه گوشی های پرچمدار را به شما ارائه می دهد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکته&zwnj;ای که در مورد پردازنده های مدیاتک وجود دارد گرم کردن بیش از حد آن هاست که به لطف سیستم خنک کننده ای که شیائومی روی این گوشی قرار داده است دمای گوشی کاملاً کنترل می&zwnj;شود.</p>\r\n
      <p>&nbsp;</p>\r\n
      <h2>باتری:</h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">XIAOMI POCO X3 GT از یک باتری ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعتی بهره می برد که با اینکه از مدل های دیگر این گوشی ظرفیت کمتری دارد اما باز هم شارژدهی آن فوق&zwnj;العاده است.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکته مثبت دیگر در مورد این گوشی شیائومی، شارژ سریع ۶۸ واتی آن است که در هیچ یک از گونه های دیگر این گوشی دیده نمی شود.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">شارژ سریع ۶۸ واتی باعث می&zwnj;شود تا این گوشی در مدت نیم ساعت تا ۷۵ درصد و در مدت ۴۸ دقیقه به صورت کامل شارژ شود.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>\r\n
      <h2 style="text-align: justify;">دوربین:</h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">پوکو ایکس تری جی تی از یک دوربین سه گانه متشکل از یک دوربین ۶۴ مگاپیکسلی اصلی، دوربین ۸ مگاپیکسلی اولترا واید و دوربین ۳ مگاپیکسلی ماکرو بهره می&zwnj;برد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">عکس های گرفته شده با دوربین اصلی جزئیات و کنتراست خوبی دارند ولی از دوربین اولترا واید انتظار ثبت عکس ها با جزئیات بالا را نداشته باشید.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">در عکس&zwnj;هایی که با دوربین ماکرو ثبت می شوند عملکرد خوبی را مشاهده می&zwnj;کنید و می&zwnj;توانید از نزدیک&zwnj;ترین فاصله هم از سوژه خود عکس بگیرید.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">پوکو ایکس تری جی تی از یک دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی بهره می&zwnj;برد که عکس های ثبت شده با این دوربین جزئیات کافی را به نمایش می&zwnj;گذارند و به صورت کلی عملکرد آن بسیار راضی کننده می باشد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">د<strong>ر کل اگر بخواهیم ویژگی&zwnj;های مثبت پوکو ایکس تری جی تی را برشماریم باید به صفحه نمایش با کیفیت 120 هرتزی، اسپیکرهای استریو ،شارژدهی فوق العاده و سوپر فست شارژ ۶۷واتی اشاره کنیم اما اگر بخواهیم ویژگی&zwnj;های منفی این گوشی را در نظر بگیریم؛ چیپست مدیاتک،عملکرد دوربین اولترا واید و عدم امکان استفاده از حافظه جانبی مجزا از مهمترین ویژگی های منفی این گوشی می باشند.</strong></p>
      """
     "view_count" => 2207
     "author" => "مدیریت"
     "image" => "/photos/2121-11-03/articles/image-16359438043471.jpg"
     "flag" => "publish"
     "meta_description" => "میان رده ی جدید پوکو با نام POCO X3 GT"
     "meta_keyword" => "پوکو ایکس تری ، POCO X3 GT"
     "type" => "normal"
     "created_at" => "2021-10-13 14:16:41"
     "updated_at" => "2024-02-29 12:16:25"
    ]
    #changes: []
    #casts: []
    #classCastCache: []
    #dates: []
    #dateFormat: null
    #appends: []
    #dispatchesEvents: []
    #observables: []
    #relations: []
    #touches: []
    +timestamps: true
    #hidden: []
    #visible: []
    #guarded: array:1 [
     0 => "*"
    ]
   }
   2 => App\Models\Article {#1778
    #fillable: array:10 [
     0 => "title"
     1 => "slug"
     2 => "content"
     3 => "view_count"
     4 => "author"
     5 => "image"
     6 => "flag"
     7 => "meta_description"
     8 => "meta_keyword"
     9 => "type"
    ]
    #connection: "mysql"
    #table: "articles"
    #primaryKey: "id"
    #keyType: "int"
    +incrementing: true
    #with: []
    #withCount: []
    +preventsLazyLoading: false
    #perPage: 15
    +exists: true
    +wasRecentlyCreated: false
    #escapeWhenCastingToString: false
    #attributes: array:13 [
     "id" => 125
     "title" => "بهترین ساعت های هوشمند با قابلیت مکالمه"
     "slug" => "بهترین-ساعت-های-هوشمند-با-قابلیت-مکالمه"
     "content" => """
      <p style="text-align: justify;">انواع مختلفی از <strong>ساعت هوشمند</strong> دارای قابلیت ها و امکانات بسیاری هستند که می توان آن ها را به دو دسته ارتباطات و سلامتی تقسیم بندی کرد. هر دستگاه دیجیتالی به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری برای قابلیت مکالمه نیاز دارد. قسمت سخت افزاری را میکروفون و اسپیکر تشکیل می دهد و قسمت نرم افزاری مربوط به سیستم عامل می باشد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><img src="https://20telmobile.com/photos/2121-04-19/articles/image-16188275583913.jpg" alt="بهترین ساعت های هوشمند با قابلیت مکالمه" width="800" height="516" /></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">بهترین ساعت های هوشمند با قابلیت مکالمه عبارت&zwnj;اند از:</p>\r\n
      <h2 style="text-align: justify;"><strong>ساعت هوشمند ایسوس </strong><strong>Zenwatch 2</strong></h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">یکی از کمپانی هایی که به تازگی وارد بازار تولید <a href="https://20telmobile.com/cat/57?cat=%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-2"><strong>ساعت هوشمند</strong></a> شده، کمپانی ایسوس می باشد. این کمپانی دو سری از محصولات خود را با برند Zenwatch تولید و به بازار عرضه کرده است. یکی از انواع مختلف این ساعت با قابلیت مکالمه از &nbsp;شرکت مذکور، ساعت Zenwatch 2 می باشد. همچنین کاربران باید این نکته را بدانند که این ساعت قابلیت پشتیبانی و جفت شدن با تمام گوشی های اندرویدی که نسخه 4.3 یا بالاتر و تمام آیفون های با نسخه iOS و یا بالاتر را دارد. به علاوه آنکه قیمت های مناسب آن موجب شده در رده ارزان ترین نوع ساعت های موجود در بازار نیز قرار گیرد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکات مثبت این ساعت</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۱-قابلیت جفت شدن با تمام گوشی های اندرویدی و آیفون</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۲-طراحی زیبا و مقاوم در برابر آب و گرد و خاک</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۳-دارای اسپیکر مستقل</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۴-ارزان بودن آن</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۵-قابلیت مکالمه در صورت بروزرسانی به اندروید 1.4</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکات منفی:</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نداشتن حسگر شمارش ضربان قلب</p>\r\n
      <h2 style="text-align: justify;"><strong>ساعت هوشمند سامسونگ </strong><strong>Gear S</strong></h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><strong>ساعت هوشمند با قابلیت مکالمه</strong></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">ساعت سامسونگ Gear S تکمیل ترین نوع ساعت هوشمند در بخش ارتباطات می باشد. سه راه اصلی ارتباطی در این ساعت، وای فای، بلوتوث و قابلیت نصب سیم کارت می باشد. کمپانی سامسونگ در این سری ساعت به جای استفاده از سیستم عامل اندروید ور از تایزن (سیستم اختصاصی کمپانی سامسونگ) استفاده کرده است. همچنین ساعت سامسونگ Gear S طوری طراحی و ساخته شده است که کاربر می تواند از روی ساعت شماره گیری کرده و با استفاده از میکروفون و اسپیکر ساعت مکالمه خود را انجام دهد&zwnj;.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکات مثبت:</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۱-برخورداری از مجموعه کامل حسگرها</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۲-قابلیت مکالمه</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۳-دارای اسپیکر مستقل</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۴-قابلیت نصب سیم کارت و استفاده مستقل از گوشی</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکات منفی:</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">وزن زیاد و ابعاد بزرگ</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">عدم جفت شدن با گوشی های آیفون</p>\r\n
      <h2 style="text-align: justify;"><strong>ساعت هوشمند </strong><strong>Huawei Watch</strong></h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">یکی از زیبا ترین و جذاب ترین محصولات در میان اسمارت واچ ها، ساعت Huawei Watch می باشد. این ساعت هوشمند برخلاف بیشتر ساعت های اندرویدی از اسپیکر مستقل برخوردار است. نکته قابل توجه این است که این ساعت در مواقعی که از طریق بلوتوث به گوشی میزبان دسترسی ندارد می تواند با اتصال به اینترنت از طریق وای فای، به گوشی متصل شود و تمام امکاناتی که از طریق بلوتوث امکان دارد را به کاربران ارائه دهد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکات مثبت:</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۱-طراحی بسیار شیک در دو نسخه فلزی و چرمی</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۲-دارای اسپیکر مستقل</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۳-قابلیت جفت شدن با هر دو سیستم عامل اندروید و iOS</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">4-قابلیت آپدیت به اندروید 2.0 و استفاده مستقل از گوشی</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۵-قابلیت مکالمه در صورت آپدیت به اندروید 1.4</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکات منفی:</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">قیمت خرید نسبتا بالا</p>\r\n
      <h2 style="text-align: justify;"><strong>ساعت هوشمند </strong><strong>Apple Watch</strong></h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><strong>ساعت هوشمند</strong> Apple Watch و Gear S تنها ساعت های هوشمندی هستند که بدون نیاز به آپدیت و هیچ گونه مسائل حاشیه ای این قابلیت برخورداری از مکالمه را دارند. این ساعت برخلاف Gear S تا به گوشی میزبان وصل نشود نمی تواند ارتباط برقرار کند.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکات مثبت:</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۱-طراحی متفاوت</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۲- سازگاری بسیار خوب با تمام محصولات اپل</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۳-دارای اسپیکر مستقل</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۴-قابلیت مکالمه</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۵-شمارنده ضربان قلب با دقت خیلی زیاد</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکات منفی:</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">عدم جفت شدن با گوشی های غیر آیفون</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>\r\n
      <p>پیج بیست تل موبایل را در اینستاگرام فالو کنید:</p>\r\n
      <p><a href="https://www.instagram.com/20telmobile/">https://www.instagram.com/20telmobile</a></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
      """
     "view_count" => 3315
     "author" => "مدیریت"
     "image" => "/photos/2121-04-19/articles/image-16188275618566.jpg"
     "flag" => "publish"
     "meta_description" => "انواع مختلفی از ساعت هوشمند دارای قابلیت ها و امکانات بسیاری هستند که می توان آن ها را به دو دسته ارتباطات و سلامتی تقسیم بندی کرد. هر دستگاه دیجیتالی به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری برای قابلیت مکالمه نیاز دارد. قسمت سخت افزاری را میکروفون و اسپیکر تشکیل می دهد و قسمت نرم افزاری مربوط به سیستم عامل می باشد."
     "meta_keyword" => "ساعت هوشمند"
     "type" => "normal"
     "created_at" => "2021-04-16 22:23:45"
     "updated_at" => "2024-02-27 10:10:24"
    ]
    #original: array:13 [
     "id" => 125
     "title" => "بهترین ساعت های هوشمند با قابلیت مکالمه"
     "slug" => "بهترین-ساعت-های-هوشمند-با-قابلیت-مکالمه"
     "content" => """
      <p style="text-align: justify;">انواع مختلفی از <strong>ساعت هوشمند</strong> دارای قابلیت ها و امکانات بسیاری هستند که می توان آن ها را به دو دسته ارتباطات و سلامتی تقسیم بندی کرد. هر دستگاه دیجیتالی به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری برای قابلیت مکالمه نیاز دارد. قسمت سخت افزاری را میکروفون و اسپیکر تشکیل می دهد و قسمت نرم افزاری مربوط به سیستم عامل می باشد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><img src="https://20telmobile.com/photos/2121-04-19/articles/image-16188275583913.jpg" alt="بهترین ساعت های هوشمند با قابلیت مکالمه" width="800" height="516" /></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">بهترین ساعت های هوشمند با قابلیت مکالمه عبارت&zwnj;اند از:</p>\r\n
      <h2 style="text-align: justify;"><strong>ساعت هوشمند ایسوس </strong><strong>Zenwatch 2</strong></h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">یکی از کمپانی هایی که به تازگی وارد بازار تولید <a href="https://20telmobile.com/cat/57?cat=%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AF-2"><strong>ساعت هوشمند</strong></a> شده، کمپانی ایسوس می باشد. این کمپانی دو سری از محصولات خود را با برند Zenwatch تولید و به بازار عرضه کرده است. یکی از انواع مختلف این ساعت با قابلیت مکالمه از &nbsp;شرکت مذکور، ساعت Zenwatch 2 می باشد. همچنین کاربران باید این نکته را بدانند که این ساعت قابلیت پشتیبانی و جفت شدن با تمام گوشی های اندرویدی که نسخه 4.3 یا بالاتر و تمام آیفون های با نسخه iOS و یا بالاتر را دارد. به علاوه آنکه قیمت های مناسب آن موجب شده در رده ارزان ترین نوع ساعت های موجود در بازار نیز قرار گیرد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکات مثبت این ساعت</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۱-قابلیت جفت شدن با تمام گوشی های اندرویدی و آیفون</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۲-طراحی زیبا و مقاوم در برابر آب و گرد و خاک</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۳-دارای اسپیکر مستقل</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۴-ارزان بودن آن</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۵-قابلیت مکالمه در صورت بروزرسانی به اندروید 1.4</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکات منفی:</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نداشتن حسگر شمارش ضربان قلب</p>\r\n
      <h2 style="text-align: justify;"><strong>ساعت هوشمند سامسونگ </strong><strong>Gear S</strong></h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><strong>ساعت هوشمند با قابلیت مکالمه</strong></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">ساعت سامسونگ Gear S تکمیل ترین نوع ساعت هوشمند در بخش ارتباطات می باشد. سه راه اصلی ارتباطی در این ساعت، وای فای، بلوتوث و قابلیت نصب سیم کارت می باشد. کمپانی سامسونگ در این سری ساعت به جای استفاده از سیستم عامل اندروید ور از تایزن (سیستم اختصاصی کمپانی سامسونگ) استفاده کرده است. همچنین ساعت سامسونگ Gear S طوری طراحی و ساخته شده است که کاربر می تواند از روی ساعت شماره گیری کرده و با استفاده از میکروفون و اسپیکر ساعت مکالمه خود را انجام دهد&zwnj;.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکات مثبت:</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۱-برخورداری از مجموعه کامل حسگرها</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۲-قابلیت مکالمه</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۳-دارای اسپیکر مستقل</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۴-قابلیت نصب سیم کارت و استفاده مستقل از گوشی</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکات منفی:</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">وزن زیاد و ابعاد بزرگ</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">عدم جفت شدن با گوشی های آیفون</p>\r\n
      <h2 style="text-align: justify;"><strong>ساعت هوشمند </strong><strong>Huawei Watch</strong></h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;">یکی از زیبا ترین و جذاب ترین محصولات در میان اسمارت واچ ها، ساعت Huawei Watch می باشد. این ساعت هوشمند برخلاف بیشتر ساعت های اندرویدی از اسپیکر مستقل برخوردار است. نکته قابل توجه این است که این ساعت در مواقعی که از طریق بلوتوث به گوشی میزبان دسترسی ندارد می تواند با اتصال به اینترنت از طریق وای فای، به گوشی متصل شود و تمام امکاناتی که از طریق بلوتوث امکان دارد را به کاربران ارائه دهد.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکات مثبت:</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۱-طراحی بسیار شیک در دو نسخه فلزی و چرمی</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۲-دارای اسپیکر مستقل</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۳-قابلیت جفت شدن با هر دو سیستم عامل اندروید و iOS</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">4-قابلیت آپدیت به اندروید 2.0 و استفاده مستقل از گوشی</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۵-قابلیت مکالمه در صورت آپدیت به اندروید 1.4</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکات منفی:</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">قیمت خرید نسبتا بالا</p>\r\n
      <h2 style="text-align: justify;"><strong>ساعت هوشمند </strong><strong>Apple Watch</strong></h2>\r\n
      <p style="text-align: justify;"><strong>ساعت هوشمند</strong> Apple Watch و Gear S تنها ساعت های هوشمندی هستند که بدون نیاز به آپدیت و هیچ گونه مسائل حاشیه ای این قابلیت برخورداری از مکالمه را دارند. این ساعت برخلاف Gear S تا به گوشی میزبان وصل نشود نمی تواند ارتباط برقرار کند.</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکات مثبت:</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۱-طراحی متفاوت</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۲- سازگاری بسیار خوب با تمام محصولات اپل</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۳-دارای اسپیکر مستقل</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۴-قابلیت مکالمه</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">۵-شمارنده ضربان قلب با دقت خیلی زیاد</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">نکات منفی:</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">عدم جفت شدن با گوشی های غیر آیفون</p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>\r\n
      <p>پیج بیست تل موبایل را در اینستاگرام فالو کنید:</p>\r\n
      <p><a href="https://www.instagram.com/20telmobile/">https://www.instagram.com/20telmobile</a></p>\r\n
      <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
      """
     "view_count" => 3315
     "author" => "مدیریت"
     "image" => "/photos/2121-04-19/articles/image-16188275618566.jpg"
     "flag" => "publish"
     "meta_description" => "انواع مختلفی از ساعت هوشمند دارای قابلیت ها و امکانات بسیاری هستند که می توان آن ها را به دو دسته ارتباطات و سلامتی تقسیم بندی کرد. هر دستگاه دیجیتالی به دو بخش سخت افزاری و نرم افزاری برای قابلیت مکالمه نیاز دارد. قسمت سخت افزاری را میکروفون و اسپیکر تشکیل می دهد و قسمت نرم افزاری مربوط به سیستم عامل می باشد."
     "meta_keyword" => "ساعت هوشمند"
     "type" => "normal"
     "created_at" => "2021-04-16 22:23:45"
     "updated_at" => "2024-02-27 10:10:24"
    ]
    #changes: []
    #casts: []
    #classCastCache: []
    #dates: []
    #dateFormat: null
    #appends: []
    #dispatchesEvents: []
    #observables: []
    #relations: []
    #touches: []
    +timestamps: true
    #hidden: []
    #visible: []
    #guarded: array:1 [
     0 => "*"
    ]
   }
  ]
  #escapeWhenCastingToString: false
 }
 "comments" => Illuminate\Pagination\LengthAwarePaginator {#1783
  #total: 0
  #lastPage: 1
  #items: Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#1771
   #items: []
   #escapeWhenCastingToString: false
  }
  #perPage: 10
  #currentPage: 1
  #path: "https://20telmobile.com/articles/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9"
  #query: []
  #fragment: null
  #pageName: "page"
  +onEachSide: 3
  #options: array:2 [
   "path" => "https://20telmobile.com/articles/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9"
   "pageName" => "page"
  ]
 }
]